Vítejte u čtvrtého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce a JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře?  

Zajímáte se obecně o nové způsoby práce, jak se budou nadále vyvíjet pracovní prostory a kanceláře, jak lze smysluplně využít moderní komunikační a prezentační technologie a bez jakých dovedností se v budoucnu neobejdeme? Jste na správném místě. Můžete se o mně a o tom co dělám dozvědět více... 

Abychom vytvořili a rozvíjeli základy pro vysoce výkonné hybridní týmy budeme potřebovat čas, vystoupit z komfortní zóny, změnit způsob myšlení, experimentovat a získat zapojení každého jednotlivce. Dnešní povídání bude o něco delší, ale stojí to za to!

Kdo chce zapalovat jiné, musí sám hořet.

PRVNÍ DOPORUČENÍ

Starejte se o lidi a rozvíjejte jejich digitální dovednosti (digitální a datová gramotnost), profesní dovednosti (neustále se učit) a měkké dovednosti (emoční inteligence, kreativita, spolupráce, flexibilita, vůdčí schopnosti, zvídavost, představivost, předvídatelnost, umění naslouchat a komunikovat napříč vzdálenými týmy a uvědomit si význam sebe sama).

V příštím newsletteru si představíme podrobněji význam jednotlivých popsaných dovedností a PROČ jsou pro BUDOUCNOST PRÁCE nepostradatelné. Možná se zmíním ještě o dalších. Nechte se překvapit:)

Rozvoj měkkých dovedností je zcela zásadní pro pochopení sebe-disciplíny, angažovanosti, firemních hodnot a kultury. Hlavním cílem vůdců je „rozvoj člověka“, jeho osobnosti, rozšiřování povědomí o emoční inteligenci, uvědomění si potenciálu komunikace, spolupráce a způsobu myšlení. Je také důležité tvořit praktické zkušenosti, jak pružně reagovat na změny a problémy mezi kolegy, hybridními týmy, zákazníky a současně navrhovat agilní, rychlá a neotřelá řešení, Vůdci si musí uvědomit, že dlouhodobý úspěch hybridních týmů* a jejich členů není založen jen na digitálních dovednostech např. digitální gramotnosti a umění využívat správně a smysluplně technologie. V dnešní době nesoutěžíme s člověkem, ale s robotem nebo umělou inteligencí. Mnohem podstatnější je rozvoj měkkých dovedností. Pochopit sám sebe, své kolegy, týmy, zákazníky, obchodní partnery a lépe porozumět hodnotám a smyslu z vykonávané práce. 

Lidé nepotřebují být řízení, lidé se potřebují rozvíjet.

*Hybridní týmy: část lidí pracuje z kanceláře, část lidí pracuje z domova nebo odkudkoli.

Říká se, že když člen týmu a celý tým zná dobře svého zaměstnavatele a firemní DNA, zaměstnavatel mnohem lépe rozumí týmům a jeho členům. Což znamená, že obě strany chápou, co mohou jeden od druhého očekávat. Zaměstnavatel může v dlouhodobém horizontu cíleně připravovat týmy a členy na nové výzvy tak, aby vše zapadlo podobně jako ozubená kolečka v mechanických hodinkách. 

Hlavní podstatou úspěšné organizace je, že vám „na lidech a týmech opravdu záleží“. O co jde? Lidé se potřebují v pracovním prostředí cítit dobře: fyzicky, mentálně a emočně, a to tak, aby ve složité době mohli realizovat poslání vůči organizaci a týmu. V překladu to znamená udržovat zájem o komunikaci, spolupráci i na dálku, kreativně myslet a posilovat firemní hodnoty. Novým normálem není práce v kanceláři od 8 do 17 hodin, novým normálem je hybridní komunikace a spolupráce odkudkoli. Funkční hybrid poznáte v okamžiku, když mezi lidmi dochází k opravdovému naplnění potenciálu, zdali jim práce dává smysl, zdali se dokážou seberealizovat a přizpůsobovat novým situacím, zdali jsou schopni přijmout odpovědnost anebo nakonec sami odejdou.

Aby členové hybridních týmů byli angažovaní a spokojení musí všichni pochopit, že dělají smysluplnou práci, která je baví, přináší užitek a radost. Proč je to důležité?

Pokud se nebudete soustředit na pracovní zkušenosti z naplněné práce, potom nikdy nepřenesete „pozitivní firemní kulturu na své zaměstnance“ a už vůbec ne na zákazníky. Zákazníci budou nespokojeni a budou přecházet ke konkurenci. Co je příčinou? Jsou to vaši lidé a týmy, protože řeší problémy a jsou nespokojeni. 

Technologie musí usnadňovat život zaměstnanců, zákazníků a lidem obecně.

„Digitální transformaci vs. COVID-19“ můžeme právě nyní využít jako dokonalý prostředek k vybudování vysoce výkonných hybridních týmů. Přemýšlel jsem, jaké je vlastně poslání hybridních týmů? Domnívám se, že se jedná především o to, aby žili svůj život, aby tvořili, aby otevřeně a beze strachu mezi sebou komunikovali a spolupracovali, aby naplňovali své sny a plnohodnotně využili získané životní dovednosti. Bohužel aktuální příležitost digitální transformace vs. covid-19 zatím dobře nevyužíváme nebo mu zcela nerozumíme. Přitom stačí tak málo. Pozorovat a zajímat se individuálně o lidi. Výmluvou je, že nemáme jako manažeři, lídři a vedoucí oddělení dostatek času, protože se potřebujeme soustředit na jiné podstatné věci. Jsme v začarovaném kruhu. Nepovažujeme změnu za příležitost, ale za problém, se kterým si neumíme poradit.

Naše mysl je nastavena tak, že co nedokážeme dobře změřit, považujeme za nepřesvědčivé a nedokonalé. Neumíme si představit, jak týmovou spolupráci na dálku, angažovanost a spokojenost zaměstnanců převést do ekonomických výsledků. Ptáte se, v čem je problém?

Nefunguje rozvoj a růst jednotlivce a týmu. Neprobíhá pravidelná (nejlépe jednou týdně) interakce mezi lídrem a členy hybridního týmů. Položím vám jednoduchou otázku. Víte, co přesně s týmem děláte, jak naplňujete společné cíle? Pak se nedivte, že podle studie Gallup 80 % zaměstnanců nemá zájem o práci, protože je nebaví. Projevte zájem, naslouchejte, CO lidé říkají, JAK, KDY a ODKUD chtějí pracovat, a společně definujte očekávání. Lidé mají většinou o novém způsobu práce jiná očekávání, než jsou ta vaše.

DRUHÉ DOPORUČENÍ

Dejte prostor lidem, kteří mají chuť, mají nápady a jsou schopni přijít s inovacemi. Takové lidí poznáte jednoduše, protože nečekají na úkoly a procesy, ale jsou sebe-disciplinovaní, tvořiví, chtějí se rozvíjet, hledají nové výzvy, oceňují svobodu a flexibilitu a jsou VŠESTRANNÍ a ZVÍDAVÍ. Otevřete těmto lidem cestu k „spolutvoření a spoluodpovědnost“

Roboti, umělá inteligence a technologie nám pomohou pochopit, PROČ nám práce dává smysl.

Abychom mohli mluvit o opravdovém spolutvoření a spoluodpovědnosti musíme pochopit individuální osobnost, abychom mohli využít jejich potenciálu, toho, co je ve skutečnosti baví, o co mají zájem, jak se chtějí rozvíjet. Vše je potřeba nastavit tak, aby to bylo považováno za osobní naplnění, každodenní rutinu a dlouhodobou disciplínu. Každý člen týmu pracuje s konkrétním „individuálním zájmem“ a preferencemi. Individualita jednotlivce dává velkou příležitost celému týmu, jak vyváženě, disciplinovaně a efektivně spolupracovat osobně, hybridně, vzdáleně/virtuálně. 

TŘETÍ DOPORUČENÍ

Zajímejte se, co se děje kolem vás. Zajímejte se, co dělá kolega. Zajímejte se, jak fungují týmy a celá organizace. Zajímejte se, jakým způsobem můžete být prospěšní, jak můžete pomoci. Prohloubením svého zájmu se automaticky vzděláváte, rozšiřujete si další vědomosti a vycházíte ze své „komfortní zóny“. Dnes si nevystačíte s odborností na jednu oblast: získat práci, kvalitně ji vykonávat a odnést si adekvátní odměnu. Přístup „přikaž a zkontroluj“ fungoval před desítkami let. Dnes je nutné zdokonalovat myšlení a přizpůsobit se novým změnám. 

Je potřeba více naslouchat, přispívat, zapojovat se, spolutvořit, přemýšlet a hledat smysl. Pochopit „individualitu jednotlivce“ (sebe sama) vs. „tvořivost týmu“ (otevřená komunikace a spolupráce) a být jeho součástí. Mít zájem věci společně měnit, celoživotně se vzdělávat a přijímat nové výzvy. 

Musíme začít přemýšlet a spolupracovat jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí.

Jestliže se budete inspirovat prvním, druhým a třetím DOPORUČENÍM vytvoříte časem vysoce výkonné hybridní týmy, které mají…. 

 • Jasný a sladěný účel.
 • Definované role a odpovědnosti.
 • Budují důvěru prostřednictvím vztahů.
 • Komunikují často a efektivně.
 • Spolupracují a mají svou práci rádi.
 • Oceňují a podporují různorodé myšlení.
 • Řídí konflikty konstruktivně.
 • Nepřetržitě se učí a přizpůsobují se.
 • Oslavují úspěch a vyjadřují uznání.
 • Měří výsledky a jsou předvídatelní. 
   

Vysoce výkonné hybridní týmy zlepšují kvalitu rozhodování a mají schopnost se rychle a kvalitně vypořádat s jakoukoli výzvou, konfliktem, změnou, problémem, inovací nebo novým nápadem. 

Příště se zaměříme na: DOVEDNOSTI pro BUDOUCNOST PRÁCE.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní a poslední fotografie pochází z natáčení kancelářských prostor ve společnosti HIRSCHMANN AUTOMOTIVE. Hirschmann Automotive GmbH Března Tomáš

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE