Konferenci uspořádala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Národním muzeem a Českým komitétem Modrého štítu. Šestý ročník konference s podtitulem Strategie, trendy, vize a nové pohledy byl rozdělen do 5 tematických bloků: Strategie, vize a nové pohledy, Nástroje a předpoklady k rozvoji, Nové trendy prezentace a interpretace, Z pohledu vědy a výzkumu a Ochrana kulturního a přírodního dědictví.
V rámci tohoto mezinárodního setkání vystoupilo 35 přednášejících z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Německa, Rakouska, Řecka a Kamerunu.
Součástí bohatého programu byla i naše prezentace na téma role muzejních expozic v 21. století.
Technicky konferenci zajistila AV MEDIA EVENTS.