Abyste přitáhli a udrželi novou generaci talentů, musíte navrhnout takové pracoviště, které umožní lépe, rychleji a chytřeji využít nové způsoby práce.

Klíčem k úspěchu je promyšlené pracovní prostředí, kde se fyzický prostor a technologie navzájem prolínají a poskytují lidem bezproblémové uživatelské zkušenosti a zážitky.

V každodenním osobním životě jsme obklopeni chytrými produkty a zařízeními. Náš pracovní život by se proto neměl lišit od toho osobního. Chytrá kancelář využívá chytrá pracoviště a chytré technologie, které lidem umožní pracovat a spolupracovat efektivněji bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházejí. Chytré technologie zprostředkují zaměstnancům rovnocenný zážitek se stejnou úrovní kvality, angažovanosti a schopností vykonávat práci z domova, kanceláře, kavárny nebo během cesty ve vlaku.

Audio a videokonferenční systémy, mikrofony, reproduktory, interaktivní displeje, akustické panely a nábytek umožní zprostředkovat takovou uživatelskou zkušenost z hybridní práce, jako by všichni i ti vzdálení seděli v jednom fyzickém prostoru. Technologie však musí fungovat pro každého jednoduše, intuitivně a nejlépe jednotně napříč celým chytrým pracovištěm. Kromě toho musí organizace vysvětlit, jak chytré technologie používat. 

Před pandemií se mnoho organizací zaměřovalo na to, aby jejich pracoviště bylo chytřejší. Covid urychlil přechod k chytrým technologiím nejméně o pět let. Když se hybridní práce prosadila jako nová norma, lídři si uvědomili, že potřebují zapojit své lidi na zcela jiné úrovni. Mohou to udělat jednoduše, nabídnou lidem chytré kanceláře

Chytré kanceláře jsou zážitkovým prostorem a místem pro soustředěnou práci a spolupráci, kam se zaměstnanci rádi vracejí kvůli chytrým technologiím, pohodlnému a různorodému vybavení pracovních prostor a smyslu pro budování osobních vztahů. Stejně tak mohou lidé připojeni z domova, pokud si to přejí získat stejnou zkušenost z hybridní práce, aby mohli ze své pracovní doby vytěžit maximum.

Chytrá kancelář stejně jako švýcarský nůž je navržené tak, aby je lidé mohli využít pro různorodé pracovní účely.

Pro různé způsoby práce: flexibilní, hybridní, agilní, kreativní, soustředěnou, procesní, fixní, podle pracovní činnosti…

Pro různé způsoby pracovních činností (techniky setkání): brainstorming, porada, kreativní setkání, ad-hoc setkání, pravidelné meetingy…

Pro různé způsoby pracovních aktivit (scénáře práce): jak bezdrátově sdílet digitální obsah, jak komunikovat se vzdálenými účastníky, jak prezentovat obsah interaktivně, jak sdílet obsah z několika personálních zařízení současně…

Pro různé způsoby komunikace: asynchronní a synchronní.

Pro různé způsoby sdílení informací: soubory, dokumenty, šablony, whiteboardy, poznámky a data...

Pro různé pracovní prostory: huddle room, focus room, collaboration room showroom, neformální zóny, odpočinkové zóny, call box, posilovna...

Pro různé technologie: přípojné místo, ozvučení, videokonference, rezevační systém, řídící systém, osvětlená, zobrazovače...

Chytrá kancelář je plně inteligentní kancelářskou budovou, která se učí a roste se svými uživateli. Chytrá kancelář obsahuje interaktivní prvky v podobě senzorů a čidel, která fungují jako rozhraní mezi místnostmi, podlažím, budovami a lidmi. Díky zabudované inteligenci lze automaticky ovládat teplotu, cirkulaci vzduchu, individuálně nastavit klimatizační jednotky, vyhodnocovat míru přirozeného a umělého osvětlení nebo zprostředkovat rezervaci parkovacího stání, pracovního stolu, místnosti pro soustředěnou práci nebo místnosti pro spolupráci s kolegy a zákazníky. Online synchronizace a inteligence chytré kanceláře umožňuje zaměstnancům bezproblémový přechod mezi různorodými pracovními prostory, které jim nejlépe vyhovují při výkonu práce.

Pro lidi s různými potřebami: spolupracovat, soustředit se, potkávat se, brainstormovat, tvořit...

Chcete podobné řešení?