Výukové a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO se může pochlubit novou interaktivní expozicí

Nově zrekonstruovaná budova bude sloužit jako informační centrum, které bude návštěvníky seznamovat s památkami UNESCO. Interaktivní expozice má za cíl návštěvníky nejen vzdělávat, ale umožní jim i hledat, objevovat, tvořit a nalézat souvislosti. Nabádá návštěvníky vytvářet si kladný vztah ke kulturněhistorickému dědictví a respektu, který vede k ochraně našeho kulturního i přírodního dědictví a zodpovědnosti vůči dalším generacím. 

Rekonstrukce Dačického domu byla možná díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 24. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1, který nabízel 100% finančí krytí nákladů a především díky hlavnímu partnerovi projektu Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO, která připravila programovou nápň, na jejímž základě žádost dostala zelenou. Podmínkou a také hlavním úskalím bylo, opravit a vybavit dům za necelý rok, cože se podařilo. 

Součástí zrekonstruovaného Dačického domu je Výukové a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, které se prostřednictvím moderních technologií, použitých v rámci interaktivní expozice, přibližuje více dnešní mladé generaci. Návštěvníci tak prostřednictvím nových audiovizuálních řešení získávají informace o kulturním a přírodním dědictví UNESCO. 

Více, včetně videí, již brzy zde