Změna je těžká, lidé jsou spokojeni s tím, co mají a nepřemýšlí nad tím, co mohou změnou získat – změna je DATAVIS! DATAVIS – data-video-interaktivní-spolupráce má kladný dopad na celkovou firemní kulturu. Zvyšuje produktivitu, znalosti a dostupnost zaměstnanců a snižuje náklady.

Spolupráce na dálku v podobě řešení DATAVIS mění zažité zvyklosti, jakými zaměstnanci uvnitř, ale i navenek komunikují v každodenním pracovním, ale i soukromém životě mezi kolegy, partnery a zákazníky.

Poprvé se řešení DATAVIS objevilo před 10 lety při sestavování principů vzdáleného řízení krizových událostí pro integrovaný záchranný systém. Díky těmto zkušenostem se řešení DATAVIS začalo zavádět do všech organizací veřejné a státní správy, ale také ve firmách. Není to žádná věda naučit se používat nástroje určené pro spolupráci na dálku, ovšem jednoznačně to chce mít vůli hodit nostalgii za hlavu a jít do toho. Dokážete to? Celý článek naleznete zde