Připravili jsme pro Vás nabídku proti COVID-19 opatření

Všichni již netrpělivě čekáme, až se kina opět rozzáří a zaplní je první diváci. V této nelehké době je pro nás všechny nejdůležitější zajisti pro diváky nejen špičkové technologické vybavení sálu, premiérové filmy, komfortní prostředí, ale především pocit bezpečí.

Nabídka proti COVID-19 opatření

Stojany na dezinfekci