Celkem čtyři elektronické úřední desky jsou umístěny v podloubí Magistrátu města Hradec Králové, dále v budově odboru dopravy a živnostenského úřadu.

Po modernizaci úřední vývěsky v Hradci Králové volaly komise místních samospráv a upozorňovali na to též občané prostřednictvím anonymního dotazníku. Celkem čtyři nové elektronické úředníd esky jsou umístěny v podloubí Magsitrátu města Hradec Králové, dále v budově odboru dopravy a živnostenského úřadu. Výhody jsou zřejmé a snadno vyčíslitelné. Další výhodou je šetrnost vůči životnímu prostředí. Formuláře, vyhlášky, oběžníky a další legislativou požadované dokumenty bylo potřeba vytisknout a přišpendlit na úřední vývěsku a samozřejmě hlídat lhůty, po které mají být dokumenty vyvěšeny. Takto zaměstnanci úřadu potiskli zhruba 34 tis. stran papíru. Po jejich zveřejnění většina končila v archivech nebo skartované v kontejnerech na tříděný odpad.

Výhody elektronické úřední desky

  • Automatické stahování nových dokumentů
  • Automatické vyvěšování a svěšování dokumentů podle data
  • Při výpadku konektivity jsou zobrazovány dokumenty stažené před výpadkem, včetně vyvěšování a svěšování těchto dokumentů podle data. Po obnovení konektivity dojde k aktualizaci.

Podrobné informace o Elektronické úřední desce naleznete zde.