...podle stejnojmenného světového bestselleru spisovatele Jerzy Kosińského

V kinech od 12.9.2019

První oficiální trailer k filmu

Vlastnímu natáčení předcházelo osm let příprav, které zahrnovaly dvouletou snahu o získání práv ke zfilmování, sedmnáct verzí scénáře, které vznikaly v průběhu tří let a další roky pak nakonec trvalo úspěšné úsilí vedoucí k zafinancování celé této fáze projektu. Natáčení probíhalo průběžně po dobu šestnácti  měsíců na Ukrajině, Slovensku, Polsku a Česku, na celkem čtyřicetitřech lokacích, obnášelo přesně sto  filmovacích dnů s realizací dvěstěšedesátitří  scénářových obrazů s tisícipětistydvaceti  záběry, na jejichž obsahové naplnění padlo celkem třitisícepětsettřicetjedna klapek. (Zdroj: https://nabarveneptace.cz/)

Příběh vypráví o snaze rodičů uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů. Posílají tak syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost...(Zdroj: https://nabarveneptace.cz/)

Jerzy Kosiński (1933 Lodž – 1991 New York) čerpal inspiraci pro svůj první román částečně z vlastních zkušeností a traumat – kvůli židovskému původu se během války skrýval na polském venkově. Název "Nabarvené ptáče" si Kosiński vypůjčil z lidového prostředí, protože toto sousloví označuje kdysi oblíbený vesnický zvyk, kdy lidé chytali ptáky, kterým posléze barvili peří těmi nejkřiklavějšími barvami. Takto obarveného ptáčka potom vypustili zpátky mezi jeho druhy. Hejno však nabarvené ptáče už mezi sebe nepřijalo, vždy ho uklovalo v domnění, že se jedná o nepřítele, o cizorodý prvek v jejich hejnu. Stejně se cítí i hlavní hrdina románu, který se vždy a všude, díky své zjevné odlišnosti, setkává jen se strachem, opovržením a krutostí. Hlavním hrdinou románu je malý chlapec, který je
NABARVENÝM PTÁČETEM. (Zdroj: https://nabarveneptace.cz/)

Více na https://nabarveneptace.cz/

Oficiální TZ

Společnost AV MEDIA, a.s., Yventech a RENTAL PRO s.r.o., jsou technologickým partnerem premiéry filmu.