Závěr školního roku patřil celorepublikovému finále robotické soutěže VEX IQ Challenge.

V úterý 26. 8. 2018 se v areálu PVA v pražských Letňanech utkalo 30 týmů ZŠ i SŠ v prvním českém ročníku této mezinárodně zavedené soutěže. Vítězem v kategorii mladších žáků se stal tým ze ZŠ Grünwaldova, České Budějovice, v nejsilnější kategorii starších žáků zvítězily hned dva týmy, a to ZŠ Nerudova, České Budějovice a ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice a juniorům kralovali studenti ze SSŠMEP, s.r.o., Most. Soutěž organizuje společnost AV MEDIA a partnery jsou firmy ABB, Stäubli a Schunk, záštitu převzali náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Mgr. Petr Tulpa, Svaz průmyslu a dopravy ČR a DigiKoalice.

Pro většinu dětí i učitelů byl tento školní rok prvním setkáním s robotikou, o to větší úspěch se jedná. Díky podpoře z EU projektů si totiž školy mohly zřídit tzv. Kluby zábavné logiky a deskových her. V jejich rámci najde uplatnění právě algoritmizace a robotika. Školy rovněž reagují na velký zájem dětí a poptávku rodičů po kroužcích podporující technické a informatické dovednosti. Výuka s roboty pomáhá žákům rozvíjet jak kompetence digitální, tak další klíčové kompetence: logiku, kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy kompetence, které jsou a budou budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané.

Soutěž probíhající ve školním roce 2017/2018 měla podtitul Ringmaster - úkolem týmů bylo navrhnout, postavit a naprogramovat robota ze stavebnice VEX IQ Super Kit tak, aby sbíral, přesouval a umisťoval prstence do různých cílových prostorů hracího pole. Soutěž je rozdělena do dvou částí: Skupinová výzva pro dva týmy, tj. dva roboty, kdy spolu musí spolupracovat a získat společně co nejvíce bodů. Výzva dovedností robota je určena pro jeden tým, který v prvním kole robota ovládá manuálně pomocí dálkového ovladače, ale ve druhém kole musí předvést také autonomně naprogramovaného robota.

Výsledky VEX IQ Challenge 2018