Ceny jsou rozdány

Jsme velice rádi, že mezi oceněnými expozicemi se umístily i ty, na kterých jsme měli možnost realizačně spolupracovat. Gratulujeme!

Ve čtvrtek 25. května 2023 byly ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2022. Uplynulý 21. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace  muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., zaznamenal rekordní počty: 73 muzeí a galerií přihlásilo celkem  121 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2022 (57 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace  roku 2022 (44 projektů) a Muzejní počin roku 2022 (20 projektů).

Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic,  prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního  dědictví. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Jeden z projektů obdržel Cenu Českého výboru ICOM a jeden získal Cenu čestného výboru soutěže, který přebírá svoji záštitu nad každým jejím ročníkem. 

Výsledky 21. ročníku Gloria musaealis

Kategorie Muzejní počin roku 2022
I. místo – Cena Gloria musaealis – Vojenský historický ústav Praha za projekt „Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov  a nové expozice“
II. místo – Muzeum středního Pootaví Strakonice za projekt „Rekonstrukce muzea a nové expozice“
III. místo – Památník národního písemnictví za projekt „Otevření nového Muzea literatury“
Zvláštní ocenění – Východočeské muzeum v Pardubicích za projekt „Obnova zámku v Pardubicích jako významné  památky a moderního muzejního pracoviště“

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Národní technické muzeum za projekt „Středověké  stavební stroje“

Kategorie Muzejní výstava roku 2022
I. místo – Cena Gloria musaealis – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, za stálou  expozici „Archevita: Stopami věků“
II. místo – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, za výstavu „Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka  Válovy“
III. místo – Městské muzeum Horažďovice za stálou expozici „Myslí a kladivem: Minerály, hornictví, zlato a perly horního  Pootaví“

Zvláštní ocenění – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě a Horácké muzeum za výstavu „Hluboká voda, nejhlubší  les: Strašidla podle zkušenosti a tradice“

Kategorie Muzejní publikace roku 2022
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum umění Olomouc za publikaci „Posvátné umění v nesvaté době: České  sakrální umění 1948–1989“
II. místo – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, za publikaci „Příběh vizovického pečiva“
III. místo – Galerie hlavního města Prahy za publikaci „Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan“

Zvláštní ocenění – Regionální muzeum a galerie v Jičíně za publikaci „Jičín v dějinách a plno otazníků“

Cena Českého výboru ICOM 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, za projekt „Cyrilometodějské centrum a revitalizace  národních kulturních památek Velké Moravy“

Podívejte se na záznam slavnostního ceremoniálu

Akce se konala pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata JUDr. Jiřího Pospíšila. Partnerství ceremoniálu přijaly Obecní dům, a. s., Národní  muzeum, AV MEDIA SYSTEMS, a. s., a Three Brothers Production. Hlavním mediálním partnerem akce se již popáté stala  Česká televize, mediálními partnery byly opět i Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.

Stream a záznam vyhlášení zajišťovaly AV MEDIA EVENTS, a. s. Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou  CzechTourism byl v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2022 vyhlášen další ročník návštěvnické soutěže Muzeum roku, která bude v nové podobě probíhat na portálu Kudyznudy.cz.