V dnešní době řešíme spoustu otázek: Jak vylepšit image firmy, abychom nalákali talentované lidi? Co je pro zaměstnance atraktivní, na čem skutečně záleží? Jak vylepšit firemní kulturu? Jak zvládnout nový normál v pokoronavirové době? Jak bude vypadat budoucnost práce, jaké moderní komunikační technologie nasadit a jaké nové způsoby práce lze očekávat? Nejen na tyto otázky nám odpovídal Jiří Plátek, Workplace Design Specialist, AV MEDIA, a.s.

Kdo chce zapalovat jiné, musí sám hořet.

První doporučení

Starejte se o lidi a rozvíjejte jejich digitální dovednosti (používat technologie), profesní dovednosti (neustále se učit) a měkké dovednosti (otevřeně komunikovat, spolupracovat napříč vzdálenými týmy a uvědomit si význam empatického zájmu).

Rozvoj měkkých dovedností je zcela zásadní pro pochopení sebedisciplíny, angažovanosti, firemních hodnot a kultury. Hlavním cílem vůdců je „rozvoj člověka“, jeho osobnosti, rozšiřování povědomí o emoční inteligenci, uvědomění si potenciálu komunikace, spolupráce a způsobu myšlení. Je také důležité tvořit praktické zkušenosti, jak pružně re­agovat na změny a problémy mezi kolegy, hybridními týmy, zákazníky a současně navrhovat agilní, rychlá a neotřelá řešení, Vůdci si musí uvědomit, že dlouhodobý úspěch hybridních týmů* a jejich členů není založen jen na profesních dovednostech (např. digitální gramotnosti), kde v dnešní době paradoxně nesoutěžíme s člověkem, ale s robotem nebo umělou inteligencí. Mnohem podstatnější je „rozvoj emoční inteligence“. Pochopit sám sebe, své kolegy, týmy, zákazníky, obchodní partnery a lépe porozumět hodnotám a smyslu vykonávané práce.

Lidé nepotřebují být řízení, lidé se potřebují rozvíjet.

*Hybridní týmy: část lidí pracuje z kanceláře, část lidí pracuje z domova nebo odkudkoli.

Říká se, že když člen týmu a celý tým zná dobře svého zaměstnavatele a firemní DNA, zaměstnavatel mnohem lépe rozumí týmům a jeho členům. Což znamená, že obě strany chápou, co mohou jeden od druhého očekávat. Zaměstnavatel může v dlouhodobém horizontu cíleně připravovat týmy a členy na nové výzvy tak, aby vše zapadlo podobně jako ozubená kolečka v mechanických hodinkách.

Hlavní podstatou úspěšné organizace je, že vám „na lidech a týmech opravdu záleží“. O co jde? Lidé se potřebují v pracovním prostředí cítit dobře: fyzicky, mentálně a emočně, a to tak, aby se ve složité době (např. pokoronavirové) mohli rychle orientovat, hledat se, propojovat a realizovat vlastní sebeposlání vůči organizaci nebo týmu. V překladu to znamená udržovat si zájem o otevřenou komunikaci, spolupráci na dálku, kreativitu a posilovat firemní vize. Novým normálem není práce v kanceláři od 8 do 17 hodin, novým normálem je hybridní způsob otevřené komunikace a spolupráce odkudkoli. Právě v tomto okamžiku se totiž pozná, zdali mezi lidmi dochází k opravdovému naplnění potenciálu, zdali jim dává práce smysl, zdali se dokážou seberealizovat a přizpůsobit novým situacím nebo nakonec odejdou.


Produktivita, spokojenost a angažovanost neustále klesají. Jak dosáhnout toho, aby členové hybridních týmů byli opravdu angažovaní a spokojení? Organizace, týmy a všichni lidé musí pochopit, že dělají smysluplnou práci, která je baví, dává jim smysl, přináší užitek a radost. Proč je to důležité?


Pokud se nebudete soustředit na pracovní zkušenosti z naplněné práce, potom nikdy nepřenesete „pozitivní zkušenost na své zaměstnance“ a už vůbec ne na zákazníky. Zákazníci budou nespokojeni a budou přecházet ke konkurenci. Co je příčinou? Jsou to vaši lidé a týmy, protože řeší problémy z vykonávané práce.

Technologie musí usnadňovat život zaměstnanců, zákazníků a lidem obecně.

„Digitální transformaci vs. COVID-19“ můžeme využít jako dokonalý prostředek k vybudování hybridních týmů. Jaké je poslání hybridních týmů? Naplňovat ambice lidí a týmů, aby žili svůj život, aby tvořili, aby otevřeně a beze strachu mezi sebou komunikovali a spolupracovali na dálku, aby naplňovali svá poslání, aby plnohodnotně využili získané životní dovednosti. Bohužel aktuální příležitost ignorujeme. Přitom stačí tak málo. Pozorovat a zajímat se v pokoronavirové době o lidi a týmy. Výmluvou je, že nemáme dostatek času, protože se potřebujeme soustředit na jiné podstatné věci. Jsme v začarovaném kruhu. Nepovažujeme změnu za příležitost, ale za problém, se kterým si neumíme poradit.


Naše mysl je nastavena tak, že co nedokážeme dobře změřit, považujeme za nepřesvědčivé a nedokonalé. Neumíme si představit, jak týmovou spolupráci na dálku, angažovanost a spokojenost zaměstnanců převést do ekonomických výsledků firmy. Ptáte se, v čem je problém?


Nefunguje vám rozvoj růstu jednotlivce a týmu. Neprobíhá pravidelná (nejlépe jednou týdně) interakce mezi lídrem a členy týmů. Položím vám jednoduchou otázku. Víte, co přesně s týmem děláte, jak naplňujete společné cíle? Pak se nedivte, že podle studie Gallup 70 % zaměstnanců nemá zájem o práci, protože je nebaví. Projevte zájem, naslouchejte tomu, co lidé říkají, jak a odkud chtějí pracovat, a společně definujte očekávání. Lidé mají většinou jiná očekávání než vaše.

Druhé doporučení

Dejte prostor všem lidem a týmům, kteří mají chuť, mají nápady a jsou schopni přijít s inovacemi. Takové lidí a týmy poznáte jednoduše, protože nečekají na úkoly a procesy, ale jsou sebedisciplinovaní, tvořiví, chtějí se rozvíjet, hledají nové výzvy, oceňují svobodu a flexibilitu. Otevřete těmto lidem cestu k angažovanosti, smysluplnosti z vykonané práce, ke vzájemnému pochopení a vzájemné pomoci. Říká se tomu „spolutvoření, spoluodpovědnost“.

Roboti, umělá inteligence a technologie nám pomůže pochopit, proč nám práce dává smysl.

Abychom mohli mluvit o opravdovém spolutvoření a spoluodpovědnosti musíme u členů týmů pochopit jejich individuální osobnost, abychom mohli využít jejich potenciálu, toho, co je ve skutečnosti baví, o co mají zájem, jak se chtějí rozvíjet. Vše je potřeba nastavit tak, aby to bylo považováno za osobní naplnění, každodenní rutinu a dlouhodobou disciplínu. Každý člen týmu pracuje s konkrétním „individuálním zájmem“ a preferencemi. Individualita jednotlivce dává velkou příležitost celému týmu, jak vyváženě, disciplinovaně a efektivně spolupracovat odkudkoli.


Třetí doporučení

Zajímejte se, co se děje kolem vás. Zajímejte se, co dělá kolega. Zajímejte se, jak fungují týmy a celá organizace. Zajímejte se, jakým způsobem můžete být prospěšní, jak můžete pomoci. Prohloubením svého zájmu se automaticky vzděláváte, rozšiřujete si další vědomosti a vycházíte ze své „komfortní zóny“. Dnes si nevystačíte s odborností na jednu oblast: získat práci, kvalitně ji vykonávat a odnést si adekvátní odměnu. Přístup „přikaž a zkontroluj“ fungoval před desítkami let. Dnes je nutné zdokonalovat myšlení a přizpůsobit se novým změnám.

Musíme začít přemýšlet a spolupracovat jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí.

Je potřeba více naslouchat, přispívat, zapojovat se, spolutvořit, přemýšlet a hledat smysl. Pochopit individualitu jednotlivce (sebe sama) vs. tvořivost týmu (otevřená komunikace) a být jeho součástí. Mít zájem věci společně měnit, celoživotně se vzdělávat a přijímat nové výzvy, uzavírá náš rozhovor Jiří Plátek.