Jakým způsobem nasloucháme ostatním lidem nejen v pracovním prostředí má přímý dopad na náš úspěch či neúspěch.

Co je aktivní naslouchání?

Aktivní naslouchání znamená, že když se pokusíte z druhou osobou komunikovat, přestaňte se snažit o tzv. multitasking. Plně se soustřeďte na to, co vám říká druhá osoba než na samotnou formulaci, co chcete říct vy sami. 

Cílem je porozumět, definovat a vizualizovat problém, který řešíte s druhou osobou. Zhodnotit dané možnosti, předjímat pravděpodobné výsledky (úspěchy a neúspěchy) a přijmout odpovídající rozhodnutí. Jedná se o využití procesu rozhodování, jenž lze vyjádřit na základě tzv. Boydovy smyčky. Plukovník letectva John Boyd vyvinul v 80letech minulého století způsob, jakým se člověk (skupina) rozhoduje. Jedná se o model známý pod názvem „OODA LOOP“ je využívaný nejen ve vojenství, ale i v jiných oblastech.

První O znamená OBSERVE – POZOROVÁNÍ. Jedná se o dobu, kdy vnímáme, co se vlastně děje. Na to navazuje další O, ORIENT – ORIENTACE. D znamená DECIDE – tedy ROZHODOVÁNÍ. V této fázi je výběr reakce na danou situaci. Konečně A – ACT, značí KONÁNÍ. V této fázi se uskutečňuje rozhodnutí.

Z hlediska měnících se cílů (podmínek a stavů) se snadno dostaneme do situace, kdy dříve, než dospějeme k rozhodnutí (D), objeví se nový podnět, který nás nutí opakovaně pozorovat (O1) a znovu se zorientovat (O2). Místo toho, aby proces rozhodování prošel celou smyčkou OODA, tak jsme „zaseknuti“ v první polovině a jsme nuceni se pohybovat pouze mezi O1 a O2.

V tomto případě má druhá strana výhodu, dokáže s námi manipulovat a znemožňuje přijmout vaše adekvátní rozhodnutí. Z hlediska rozhodování nám jde pochopitelně o pravý opak.

Poslech slov, která vám někdo říká, je pouze jednou z částí aktivního naslouchání. Musíte věnovat pozornost i neverbálním narážkám (např. výrazy obličeje, držení těla atp.). Tyto podněty říkají, co někdo opravdu cítí, myslí nebo potřebuje, a pomohou vám získat lepší představu o celkovém myšlení druhé osoby a přijít s promyšlenější a racionálnější odpovědí. 

Kladení otázek je další součástí aktivního naslouchání. Ukazuje druhé osobě, že vás společné téma opravdu zajímá, aby konverzace i nadále pokračovala a rozvíjela se. Kladení otázek nabízí i vhled, jak získat vysvětlení k dalším podrobnostem diskutovaného tématu.

Pokud obě strany aktivně naslouchají dosáhnou mnohem snáze společného cíle. Naopak při běžné konverzaci budete neustále pobíhat mezi rolemi posluchače a řečníka. Když jste řečníkem, musíte převzít vlastnictví své komunikace a hledat způsoby, jak přesvědčit svým názorem, pokud vám posluchač nerozumí. 

Proč je aktivní naslouchání důležité?

Nezáleží na tom, v jakém oboru nebo na jaké pozici pracujete, spoléhejte se na mezilidské vztahy, které vytváříte se svým týmem, zúčastněnými stranami, zákazníky a dalšími. Bez aktivního naslouchání se vztahy budou rozvíjet obtížněji. Nedostatek porozumění znamená obtížné překonávání problémů, týmových brainstormingů nebo návrhu inovativních řešení. Všechny tyto věci mohou vést k problémům, podráždění, nízké morálce a špatné produktivitě.

Díky aktivnímu naslouchání podporujete informovanost a angažovanost lidí, kteří vědí, co mají dělat a proč to dělají. Harmonicky spolupracují na společných cílech a posouvají organizace správným směrem. Současně se cítí více respektovaní. Vysoká produktivita je znamením, že opravdu dochází k aktivnímu vzájemnému naslouchání.

Vyvážení profesionality a zábavy

Aktivní naslouchání je zjevně vážná věc, protože může mít dramatický vliv na výsledky. Neznamená to, že musíte být neustále v pozoru. Je zcela normální zařadit do konverzace s druhou osobou vtipy nebo se společně zasmát a být sám sebou, to je zcela v pořádku a přirozené. Klíčem je udržet vše relevantní a vyhnout se ponoření. Se správnou rovnováhou zábavy a profesionality můžete vytvořit uvolněnou atmosféru, ve které se lidé cítí dostatečně bezpečně, aby sdíleli obavy, byli kreativní a opírali se o své dovednosti. To je to, co by mnozí vůdci měli považovat za Svatý grál. Vyzývat lidi ke skutečné rozmanitosti, začlenění se a vzájemné podpoře na všech úrovních.

Opravdový zájem usnadňuje aktivní naslouchání

Nejlepším příkladem aktivního naslouchání je snaha o skutečný zájem, co říká druhá osoba. Zájem může pramenit ze základního respektování hodnoty jiné osoby jako lidské bytosti a přispěvatele. Čím více vás druhá osoba skutečně zajímá, tím více se propojíte ke společnému účelu a tím méně musíte „předstírat“ a tím přirozeněji můžete věnovat pozornost a řádně analyzovat získané informace.

Komunikace je nedílnou součástí všeho, co děláme v práci i mimo ni. Pro úspěšnou komunikaci musíme aktivně naslouchat. Aktivní naslouchání dělá rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, proto je důležité vnímat aktivní naslouchání jako přirozenou součást našich životů. 

Pokud si opravdu uvědomíme, že aktivně nasloucháme a povzbuzujeme své zaměstnance, kolegy, zákazníky, aby dělali to samé, brzy zjistíme, že práce od začátku do konce funguje hladce než kdykoli předtím. 

Sledujte nás na www.inspirovanolidmi.cz nebo na LinkedIn @inspirovanolidmi