Konference se nesla v duchu nových trendů, inspirací a novinek

A nechyběla ani komentovaná prohlídka krásných nových expozic VHÚ.

Více než 100 zástupců muzeí a galerií z celé České republiky se v pondělí 17. dubna sešlo v Armádním muzeu na Žižkově, aby se seznámili s novými trendy v oblasti muzejních expozic a s výsledky rozsáhlé rekonstrukce, při které byly vytvořeny zcela nové multimediální expozice Vojenského historického ústavu. Inspirativní setkání pořádala společnost AV MEDIA SYSTEMS, a.s., která se podílela na audiovizuálním řešení expozic a Etna, spol. s r.o., která byla realizátorem světelného designu. 

Jsme velice rádi, že naše pozvání přijali ředitel VHÚ brigádní generál Mgr. Aleš Knížek, který přivítal hosty a seznámil je se stoletou historií Armádního muzea a ředitel odboru muzeí VHÚ plukovník Mgr. Michal Burian, který účastníky setkání provedl celkovou rekonstrukcí. Michal Burian byl rovněž jedním z hostů panelové diskuze, ve které zástupci dodavatelských firem společně mluvili o tom, jak byla složitá cesta při realizaci nových expozic od původní vize až po realizaci. 

Po panelové diskuzi následoval blok přednášek a inspirací, zaměřený na intepretační prvky, které se používají v muzeích 21. století. Připravený program provedl návštěvníky tvorbou expozice od první myšlenky přes realizaci až po následnou péči.  Ivo Plass, scénograf, představil ukázky konceptuálních studií menších expozic a upozornil na rozmaité detaily, které je nutné řešit již při samotném návru expozice. Viktor Plass pak ukázal, jakou formou pracujeme s obsahem a jeho intepretací pomocí audiovizuálního řešení, které je nenásilnou formou zakomponováno jako součást scénografie daného expozičního prostoru. Co všechno umožňuje platforma pro publikaci digitálních průvodců od společnosti SmartGuide, o tom pohovořil Jan Hlavatý, jeden ze zakladatelů této společnosti.  Proč je důležité klást důraz na světelný design expozic, o tom povyprávěl Michal Kozák ze společnosti Etna. V závěru odpoledne pak Bára Kulihová z VHÚ představila výukové vzdělávací programy, které připravili pro Armádní muzeum. 

 „Designujeme a realizujeme zážitkové expozice, které přináší návštěvníkům nejen poučení, ale i zábavu. Jsme rádi, že naše zkušenosti a inspirace můžeme sdílet prostřednictvím takových inspirativních setkání, jako bylo dnes to na VHÚ.“  Libuše Pitelková, AV MEDIA SYSTEMS. 

V odpoledních hodinách se návštěvníci inspirativního setkání zúčastnili komentované prohlídky jednotlivých expozic.