V týdnu od 13. do 17.2.2017 jsme měli na testování řešení pro záznam a debriefing simulačního výcviku, který je současným trendem používaným nejenom v lékařství, ale i ve složkách IZS.

V brněnské kanceláři proběhlo několik setkání zaměřených na integraci audiovizuálních technologií do simulačního výcviku.

Jde o specifickou oblast využití audiovizuálních technologií: v průběhu lekce se synchronně zaznamenává zvuk, obraz a dostupná data z místa výcviku. Okamžitě po proběhlé lekci je možné záznamy přehrávat po časové ose či skoky po značkách, případně doplňovat dalšími poznámkami a vysvětleními včetně interaktivní funkce elektronické tužky, kterou jistě znáte z hokejových zápasů. Nejzajímavější průběhy výcviku je možné vyexportovat k dalšímu použití.

Zážitek ze simulace zůstává především ve zlepšených schopnostech účastníků lekce.