Některé průzkumy naznačují, že znalostní pracovníci, kterých je v České republice cca 40 % z celkově pracujících, vykonávali práci před pandemií covid-19 převážně v kancelářských prostorách. Nyní mají zájem o hybridní způsob spolupráce podobně jako lidé ze společnosti AVAST.

Jsou k dispozici i jiné studie, které říkají, že lidé neví, jakou formu práce v budoucnu využijí. Další studie prokázala, že starší generace má zájem o návrat do kancelářských prostor. Jejich rozhodnutí souvisí s nevyhovujícím zázemím v domácím prostředí: malé prostory (malé byty, v České republice je takových lidí cca 1,6 mil.), soustředit se (manžel, manželka, děti, spolubydlící = stav v době úplného lockdown covid) nebo špatným internetovým připojením. Přitom právě dobře vybavená domácí kancelář se dokáže podepsat na dobrých pracovních výsledcích – produktivitě.

Lídři a společnosti by proto měli vhodně reagovat na smíšené pocity a přání zaměstnanců a nabídnout skutečnou flexibilitu na pracovišti, a to všude tam, kde je to jen trochu možné. Vytvořit takové hybridní týmy, kterým vyhovuje práce z domova, zatímco ostatním práce v kancelářském prostoru nebo odkudkoliv.

Lidé každou krizi překonali a vždy z ní vyšli posílení a o něco moudřejší.

Řízení hybridních týmů může znít komplexně, ale vůdci nadnárodních společností mají s hybridními týmy letité zkušenosti. Skutečnou výzvou vedení hybridních týmů není technologická nebo logistická část, ale emoční.

Emoční propojení a budování lidských vztahů na dálku výrazně pomáhá jednotlivcům, ale i týmům se cítit angažovaně, což podle průzkumu Gallup zlepšuje celkovou ziskovost o více než 20 %. Emoce jsou klíčem k získání motivovaných a spokojených zaměstnanců. 

V době před vypuknutím pandemie covid-19 zaměstnanci vytvářeli vztahy s kolegy a vedoucími pracovníky přirozeným způsobem: prostřednictvím brainstormingu během porady, rozhovoru na chodbě nebo náhodných ad-hoc setkání v neformálních zónách, kuchyňkách či odpočinkových/relaxačních prostorách. 

V budoucnu se stane zvykem i díky hybridnímu způsobu práce oddělovat exekutivní a kreativní součást byznysu.

Lídři hybridních týmů se budou muset více zajímat, podporovat a rozvíjet jednotlivé členy hybridních týmů. Lídři musí být více empatičtí, otevření, skromní a v neustálém kontaktu se všemi zaměstnanci nejen v kanceláři, ale i těmi, kteří pracují z domova nebo z místa, kde jim to nejvíce vyhovuje.

Starejte se o lidi a rozvíjejte jejich digitální dovednosti (používat technologie), profesní dovednosti (neustále se učit) a měkké dovednosti (otevřeně komunikovat, spolupracovat napříč vzdálenými týmy a uvědomit si význam empatického zájmu). Rozvoj měkkých dovedností je zcela zásadní pro pochopení sebe-disciplíny, angažovanosti, firemních hodnot a kultury. Hlavním cílem vůdců je „rozvoj člověka“, jeho osobnosti, rozšiřování povědomí o emoční inteligenci, uvědomění si potenciálu komunikace, spolupráce a způsobu myšlení.

Zdůraznění „lidského faktoru“ je pro hybridní týmy a formu (spolu) práce odkudkoliv klíčová. Až se sociální setkávání vrátí k akceptovatelnému normálu, měli by lídři zajistit dostatečnou přitažlivost, která přiláká zaměstnance zpět do kancelářských prostor. Jedná se především o společné aktivity, týmová setkání, workshopy či neformální týmové diskuse i se vzdálenými účastníky, které odstraňují zdi mezi všemi členy týmů. To však bude záviset i na technologickém vybavení pracovních prostor. Lidé budou očekávat zážitek z vykonané práce, a právě technologie jsou nepostradatelné k opravdovému digitálnímu zážitku.

Výhody práce z domova: menší přítomností v kanceláři snižujeme náklady na pronájem kancelářských prostor, méně častá dojíždění snižují emise a spoří čas, který lze věnovat work-life balance.

Změnil se samotný způsob, jak pracujeme. Přibylo lidí, kteří mohou běžně pracovat z domova. Home office má dnes k dispozici více než třetina pracujících v Česku.

Zdroj: Nová ročenka LMC

Zaměstnanci, kteří vykonávají práci z domu nejsou druhořadými, ale jen fyzicky nepřítomni v kancelářském prostředí. Riziko hybridního způsobu práce a hybridního pracoviště spočívá v tom, že se rozptýlení pracovníci cítí přehlíženi, nedostatečně uznáváni a málo zapojeni. Lídři se musí ujistit a vyvinout takové úsilí, aby se emočně propojili se všemi zaměstnanci i těmi vzdálenými a byli jim neustále nablízku.

Abychom udrželi zdravý rozum a zabránili nepřetržité online práci 24/7 musíme stanovit jasné hranice, zahrnout přestávky pro odpočinek, stanovit pravidla pro e-mail komunikaci a vytvořit standard pro pružnější, efektivnější a úspornější spolupráci ve virtuálním prostředí (komunikační platformě). Pokud jste součástí mezinárodního týmu a máte schůzky později v noci, věnujte svůj osobní čas v době mezi 9:00 a 17:00 a tyto aktivity sdílejte s ostatními členy týmu v online kalendáři. 

Lídři hybridních týmů musí nepřetržitě komunikovat, aby se všichni cítili součástí jednoho poselství a firemních hodnot. 

Společnosti musí bezpodmínečně přizpůsobit kancelářské prostory, které nabídnou dobrou atmosféru, spolupráci, aktivní zapojení i se vzdálenými týmy, ale ještě něco navíc, co doma člověku chybí, takovou bezprostřední chuť a zápal pro práci, která ve flexibilních, chytrých a bezpečně navržených kancelářích funguje.

V tomto smyslu dochází k tzv. uvědomění, jak důležitou roli hraje mezilidský/fyzický kontakt, dialog, společné strávený čas, přemýšlení, porozumění a tvoření nových nápadů v týmu. Paradoxně si budeme více vážit vztahu s kolegy, obchodními partnery nebo zákazníky. Kancelářské prostory se stanou otevřenými huby sociálních, kulturních a kreativních potřeb, které vyjadřují filozofii a zaměření k firemní kultuře.

Budoucnost práce znamená částečný návrat k některým ověřeným pravidlům, která fungovala před pandemií, ale i novým zkušenostem a návykům získaných během pandemie. Představte si nové možnosti, které nám toto spojení může přinést, když nám to náplň a smysl práce dovolí. Využijte a vezměte si to nejlepší možné z obou směrů, aby vám to nejlépe sedělo. Vyplatí se to!