Pokud jde o práci a pracoviště je potřeba zjistit co lidé opravdu chtějí a co ne, abyste je mohli přivítat zpět.

V době pandemie se lidé cítili v ohrožení a měli strach o své bezpečí a zdraví. V průběhu času lidé začali přemýšlet, proč by se měli vracet do kanceláře, aby to opravdu stálo za dojíždění. Obavy se posunuli od bezpečí a zdraví k otázce, jak nejlépe nastavit soukromý a pracovní život.  

Pracoviště by mělo být nejlepším místem pro práci. Práci bílých límečků lze sice dnes vykonávat kdekoli a kdykoli, abychom přiměli lidi k návratu do kanceláře musíme hledat opravdové přínosy, které nás vnitřně motivují k návratu, protože zde můžeme zažít zcela něco jiného (úžasného) než během práce z domu.

V kanceláři se můžete setkáte osobně s kolegy, obchodními partnery a zákazníky, můžete budovat vztahy a přátelství, můžete si dle svého zvážení vybrat pracovní prostor a během pracovního dne prostory měnit a přizpůsobovat podle scénářů práce, můžete využít moderní technologie, můžete nasávat přirozenou kancelářskou atmosféru, můžete využít dostupných služeb, které se v kanceláři nebo v blízkosti nacházejí, můžete mít k dispozici zdravé jídlo, kvalitní vzduch a výhled do venkovních prostor, můžete se projít nebo si v klidu sednout na terasu, můžete být součástí komunity a týmu, můžete se aktivně připojit k firemní kultuře, můžete se učit a vzdělávat od svých kolegů a mentorů, ale můžete být sami mentory a pomáhat ostatním a mnoho dalšího… To jsou příklady, jak lze zlepšit či zprostředkovat zážitek v kanceláři.

Zde je několik postřehů z rozhovorů se zaměstnanci firem, co vlastně od kanceláře očekávají:

• Chtějí se soustředit. Zajímají se o možnosti, jak pracovat bez okolního rozptylování. To podtrhuje fakt, že během pandemie opravdu ocenili, že pracovali z domu a byli schopni se soustředit. Ale toto neplatilo pro každého a neplatí to ani dnes, protože někteří zaměstnanci nemají vyhrazené pracovní místo doma a musí se o pracovní prostor dělit s ostatními členy rodiny. Jak se s tím vypořádáte? Vytvořte uzavřené prostory určené pro individuální soustředěnou práci, vytvořte neformální zóny, které budou vhodně doplněny o akustické panely, abyste pomohli lidem být co nejproduktivnější a uspokojili jejich potřeby.

• Chtějí spolupracovat osobně. Lidé rádi vidí své kolegy osobně, rádi se socializují a vytvářejí smysluplné lidské interakce. Jak se s tím vypořádáte? Jak zprostředkujete skupinová setkání, která zaujmou a zapojí všechny členy týmu? Prostory pro spolupráci a spolutvoření nových nápadů nabývají na významu. Nejen že se tyto prostory zvětšují co do velikosti i počtu, ale jsou především různorodé. Navrhněte prostory, které umožní flexibilní výběr od formálních až po neformální prostory určené pro setkávání. Před pandemii takové prostory tvořili jen cca 30 % dnes je to 50 % - 70 %.

• Chtějí spolupracovat hybridně. Při navrhování místností přemýšlejte jako filmový režisér než jako facility manažer. V minulosti si lidé sedli do zasedací místnosti a řešili úkoly, strategie a inovace. V dnešním světě hybridní práce musíte rozlišovat mnoho aspektů pracovního prostředí, které ovlivňují uživatelskou zkušenost. Zkušenost musí být poutavá, použitelná, jednoduchá a musí řešit potřeby a přání lidí. Jak se s tím vypořádáte? Někteří řeknou pořídíme moderní komunikační technologie, platformy a nástroje. Vše ostatní přijde samo. Bohužel realita je trochu jiná. Především potřebujete znát, co od hybridní práce lidé v kancelářském prostoru očekávají, následně musíte vybrat prostory, které budou navrženy tak, aby uspokojili scénáře práce vašich zaměstnanců a v posledním kroku vybrat správné technologie pro hybridní práci.

• Chtějí být součástí týmu. Lidé chtějí pocit sounáležitosti s organizací a pracovištěm, chtějí atraktivní místo, kde se mohou scházet, kde mohou projevovat své emoce, požadavky a přání. Kde budou cítit, že na jejich názoru opravdu záleží. Takové prostory přivádějí lidi zpět, protože tyto prostory mají lidé rádi a rádi se do nich vracejí. Není nutné je příkazem donutit k návratu. Lidem prostě chybí pěkné, vhodně navržené a bezpečné pracovní prostředí.

• Chtějí různé věci podle věku. Lidé mladší 30 let chtějí více pracovat v kanceláři, protože potřebují tvořit sociální vazby se svými kolegy, ale současně potřebují získat nové znalosti a dovednosti, které lze zprostředkovat nejlépe osobní interakcí. Lidé starší 50 let jsou v kanceláři, protože jsou na to zvyklí. Lidé ve věku 30 až 50 let očekávají vyšší míru flexibility a autonomie.

• Chtějí skvělou firemní kulturu, inspirativního, férového a slušného šéfa. Skvělá firemní kultura není jen taková, kde se lidé cítí pohodlně sdílet své různé názory, ale je taková, kde jsou tyto názory slyšeny a následně se podle nich také jedná. Můžete mít krásně navržený pracovní prostor s nejmodernější technologií, ale pokud firemní kultura nefunguje a není skvělá, bude se to odrážet na lidech. Po pandemii mnoho lidí říká: Chtěl bych pracovat z domova. Ve skutečnosti říkají: 'Nemám rád svého šéfa ani svou firmu a chci trávit co nejvíce času mimo kancelář a svého nadřízeného.

Jak řešíte úspšný návrat do kanceláře? Můžeme vám poradit nejen s návrhem pracovních prostor, ale společně vyberme i ty nejlepší komunikační technologie určené pro komunikaci, spolupráci a spolutvoření v týmu, které jsou navrženy podle potřeb a přání lidí.