Představte si, jak by vám chytré a moderní komunikační nástroje mohly usnadnit každodenní život. Plynulé přecházení mezi pracovními činnostmi, aniž byste museli střídat komunikační prostředí. Jeden svět, který vám umožní vyřídit vše potřebné, neplýtvat zbytečně vašim časem i časem vašich spolupracovníků a s tím související společnou pracovní energií.

                                         

Zkušenosti zákazníků říkají, že nejlepší formu komunikace a týmové spolupráce lze řídit v jednotném firemním komunikačním prostředí, ve kterém online sdílíte firemní zprávy, spojujete se obrazem, hlasem a současně sdílíte vizuální datové podklady.

Opravdu umíte jednoduše využít "komunikační platformy", které usnadňují spolupráci a komunikaci mezi spolupracovníky, zákazníky a partnery?

 

Jednotná Microsoft platforma na různých zařízeních – tablet či chytrý mobilní telefon, personální notebook nebo PC.

I když si z podstaty uchováváme principy jeskynního člověka, který vyhledává osobní (fyzickou) formu komunikace, dospěl digitální svět i za přispění všudypřítomného internetu k nové úrovni komunikační směsice. Máme otevřenou volbu, jak aktivně a smysluplně využít moderní firemní nástroje určené pro týmovou spolupráci.

Chcete-li zvýšit produktivitu, flexibilitu a efektivitu vašich spolupracovníků a současně zvýšit jejich odborné znalosti v čase, doporučujeme účast na živém setkání věnující se jednomu světu - Microsoft platformě.

Jedná se o zážitkovou akci určenou pro manažery, vedoucí pracovníky, HR a IT specialisty, kteří se prakticky seznámí se simulovaným prostředím fiktivní společnosti a vyzkouší si jednotlivé pracovní scénáře. Dle ohlasů účastníků se jedná o velice zajímavý způsob živých ukázek přímo v prostředí Microsoft za přispění audio vizuálních technologií, které podporují týmovou spolupráci.

 

Praktická ukázka v prostředí Skype pro firmy.                           Praktická ukázka v prostředí OneNote.

 

Individuální diskuse během zážitkové akce – Microsoft platforma.

Na zážitkové akci Microsoft platforma si účastníci prakticky vyzkouší výhody jednotné komunikační firemní platformy. Od ověření aktuální přítomnosti spolupracovníků, zákazníků či externích kolegů. Přes jednoduché sdílení datových podkladů např. ve formě Office dokumentů. Mobilní a personální zařízení jsou připravena využít všechny popsané výhody. Díky tomu lze vzdálené účastníky odkudkoliv a kdykoliv připojit k firemnímu setkání, operativní schůzce či rychlému brainstormingu.

Nezávislé průzkumy z firemního prostředí tvrdí, že efektivní sledování přítomnosti odpovídá průměrné úspoře až 30 minut času během jednoho pracovního dne, což odpovídá 16 pracovních dní na osobu za jeden rok.

„Nevěřil jsem, že je možné využít všech výhod způsobu týmové komunikace a spolupráce, založené na MS Office, Exchange, Active Directory a zapojení vzdálených účastníků přes Skype pro firmy. Není to vlastně žádná věda naučit se používat moderní nástroje, chce to jen vůli hodit nostalgii jeskynního muže za hlavu a jít do toho. Věřím, že s AV konzultanty z AV MEDIA posuneme naši stávající firemní kulturu o krok dál," doplňuje Jiří Pech, jednatel PKV BUILD s.r.o.

Jste připraveni na "novou generaci", která vyrůstá s novými technologiemi (video, dotyk, digitální pera…)?

Pracovní postupy a související formy komunikace každé organizace, skupiny lidí (oddělení) či jednotlivce jsou vždy jiné. Zážitková akce s Microsoft platformou je připravena na všechny možnosti komunikace od několika samostatně připojených vzdálených účastníků přes komunikaci více skupin a týmů.

 

Praktická ukázka digitální flipchart SMART kapp.                    Představení interaktivního displeje SMART kapp iQ Pro.

„Překvapilo mě, jak lze Microsoft platformu efektivně využít v jakékoliv jednací či zasedací místnosti, v open space nebo v prostorách určených pro spolupráci větších týmů a skupin z jednotlivých oddělení. Navíc jsem se mohl na místě seznámit s výhodami dalších nástrojů v podobě digitálního flipchartu SMART kapp, interaktivního displeje SMART kapp iQ Pro, který je plně integrován s MS Office aplikacemi a prostředím pro vzdálenou komunikaci Skype pro firmy," komentuje své zážitky Jan Mlejnský, produktový manažer pro výrobu Asseco Solutions, a.s.

Využíváte smysluplně "jednací a zasedací místnosti", které mají sloužit pro efektivní zapojení všech spolupracovníků?

Pokud chce vaše organizace získat konkurenční výhodu a maximální přehled o výhodách firemní komunikace a spolupráce, doporučují účastníci zážitkové akce „Microsoft platforma" obrátit se na obchodní konzultanty AV MEDIA nebo IT specialisty společnosti Software One. Jejich znalosti při analýze potřeb zákazníka jsou neocenitelným podkladem pro další fázi úspěšné realizace změny. Současně vám pomohou nejen s nasazením, ale i s velice důležitou následnou adopcí uživatelů, tak abyste dokázali platformu využít na maximum.

Jak měřit Microsoft platformu?

  • Porovnejte pracovní skupinu, která prakticky využívá výhody Microsoft platformy se skupinou, která jí nevyužívá.
  • Nastavte požadovaný termín k vyhotovení úkolu a srovnejte výkonnost a konečný výsledek mezi skupinou využívající Microsoft platformu a skupinou, která jí nevyužívá.
  • Ptejte se a srovnávejte rozdíly mezi skupinou využívající Microsoft platformu se skupinou, která jí nevyužívá. Poznejte pracovní scénáře a zvyklosti jednotlivců, ale i pracovních skupin a oddělení. Jejich potřeby a využitelnost bude vždy jiná. Smiřte se, že mezi uživateli Microsoft platformy se objeví kritici, průkopníci, hledači a diváci. Jejich postoj úzce souvisí s jejich aktuálním povědomím a nabitými znalostmi. Motivujte a inspirujte spolupracovníky k porozumění Microsoft platformy.

„Jednotné komunikační prostředí v podobě zážitkové akce „Microsoft platforma" pomohla již mnoha tisícům zákazníků po celém světě nalézt vlastní cestu, jak vytvořit svým spolupracovníkům mnohem jednodušší pracovní prostředí," uzavřel svými slovy Igor Šmerda, Microsoft Partner Technology Strategist.

„Nejjednodušším způsobem, jak shodit ze stolu všechny dobré argumenty pro týmovou komunikaci a spolupráci je nezajímat se o Microsoft platformu. Změna je o postupném vývoji. Od sjednocení nástrojů k sjednocení lidí! Výsledek změny ve firemní komunikaci úzce souvisí i se samotnou kulturou firmy. Lidé jsou spokojeni s tím, co dělají a na co jsou zvyklí, nepřemýšlí nad tím, co mohou změnou získat,“ říká Jiří Plátek, marketingový manažer, AV MEDIA, a.s.

Navštivte nejbližší setkání Microsoft platforma - registrace zdarma.