Mnoho lidí začne mluvit o otevřených konceptech, přirozeném osvětlení a moderním nábytku. To vše je pravda, ale dnešní chytrá kancelář je mnohem víc než fyzické prostředí.

Inteligentní technologie mění způsob, jakým zaměstnanci komunikují a spolupracují ve svých kancelářích. Moderní kancelář je chytrá kancelář.

Proč být chytrý? Investice do chytrých technologií je investicí do kanceláře jako celku – jak do způsobu práce zaměstnanců, tak do pracovních prostor samotných. Zaměstnanci díky tom získají více času, aby se soustředili na to, co je opravdu důležité. Když se díváte dopředu, je důležité si říct, které chytré technologie budou mít největší dopad na vaši kancelář a jak si představujete interakci zaměstnanců s technologiemi. Jaké jsou vaše cíle pro návratnost investic, zvýšení efektivity a vytvoření bezpečnějšího a pohodlnějšího pracovního prostředí pro každého, kdo projde vašimi dveřmi? Chytré technologie pomáhají společnostem lépe rozhodovat o prostorech, které jsou zaměstnancům k dispozici. Chytré technologie vytvářejí a ukládají údaje o využití a obsazenosti, které jsou cenné při určování, jak zlepšit využití stávajících prostor nebo při rozhodování o tom, kdy je nutné prostory překonfigurovat. 

Technologie chytré kanceláře

Senzory IoT

Základem každé chytré kanceláře jsou senzory internetu věcí IoT. Senzory se využívají především pro detekci pohybu či obsazenosti v konkrétním prostoru. Shromažďují data a komunikují se softwarovými platformami, aby analyzovali a poskytovali přehledné vizuální reporty o využití kanceláří. Bez IoT senzorů nemůžete mít mnoho inteligentních funkcí, které shromažďují, ukládají a analyzují údaje o využití téměř všech částí chytré kanceláře. Senzory pomáhají řídit a analyzovat osvětlení, regulaci teploty, počet účastníků v místnosti, rezervaci pracovního stolu, monitoring z kamer až po kávovar, ve kterém bude vždy čerstvá káva.

Chytré osvětlení

Chytré osvětlení je prvním krokem, který firmy zařazují do modernizace svého kancelářského prostředí. Je to proto, že chytré osvětlení má potenciál snížit náklady na energii až o 90 procent. Chytré osvětlení se skládá z pěti klíčových funkcí: LED osvětlení, senzorů a ovládacích prvků IoT, konektivity, analytiky a inteligence. Senzory IoT detekují pohyb v místnosti a podle toho zapínají nebo vypínají světla. Ovládací prvky osvětlení automaticky upravují úrovně osvětlení vzhledem k úrovni denního přirozeného světla. Nová generace inteligentního osvětlení umožňuje každému uživateli vypínat a zapínat světla, ovládat intenzitu osvětlení, a dokonce upravovat barvu osvětlení ze svých smartphonů.

Chytré klimatizace

Pravděpodobně se nikdy neshodnete na teplotním rozsahu klimatizace mezi všemi zaměstnanci, ale můžete se shodnout na chytrém řízení klimatizace. Chytré systémy HVAC detekují vzorce používání v kanceláři a podle toho automaticky regulují teplotu. To zvyšuje efektivitu systému a snižuje uhlíkovou stopu a zároveň zvyšuje pohodlí a spokojenost zaměstnanců. Některé chytré klimatizace jdou ještě dále než teplota řízená senzorem IoT ato tím, že poskytují určitou kontrolu zaměstnancům, kteří reálně pracují v prostorách. Je to proto, že teplota v kanceláři může mít významný dopad na produktivitu a morálku zaměstnanců. Optimální pracovní teplota pro jednoho zaměstnance, nemusí být nutně optimální pracovní teplotou pro všechny. K vyřešení tohoto problému jsou k dispozici chytré klimatizace, které mohou ovládat uživatelé ze svého smartphonu individuálně a to způsobem, kdy si na krátký časový úsek ve své pracovní zóně může změnit aktuální teplotu. Tyto údaje jsou online k dispozici a lze s nimi následně pracovat a vyhodnocovat požadavky jednotlivých zaměstnanců a následně hledat kompromis mezi všemi zaměstnanci.

Chytré místnosti

Chytré místnost kombinují řadu chytrých funkcí pro zefektivnění a zlepšení průběhu schůzek mezi zaměstnanci. Platforma pro správu schůzek monitoruje využití kancelářských prostor, jako jsou zasedací a konferenční místnosti, pracovní stoly, telefonní budky nebo malé prostory pro soustředěnou práci. Všechny zmiňované prostory si lze rezervovat v online rezervačním systému nebo přímo na panelech umístěných u jednotlivé místnosti nebo pracovního stolu. Rezervace je rychlá, přehledná, jednoduchá a umožňuje uživatelům vyhledávat prostory na základě velikosti, obsazenosti a vybavení. Zobrazovací kiosky umístěné v chodbách a společných prostorech zobrazují, kdo aktuálně místnost používá, jaká je nadcházející rezervace, za jakým účelem a na jak dlouho nebo lze najít cestu do aktuálně rezervované místnosti. Místnosti mohou být vybaveny senzory, které vyhodnocují a analyzují údaje o používání prostoru, což pomáhá společnostem pochopit, jak zaměstnanci pracují. Umožníte lépe podporovat pracovníky, že jim poskytnete prostory a nástroje, které nejvíce potřebují.

Chytré stoly

Chytré stoly jsou sourozenci chytrých místnosti. Stejně jako chytré místnosti jsou i chytré stoly rezervovatelné prostřednictvím online rezervační platformy. Chytré stoly maximálně využijete v kancelářích, kde se stoly navzájem sdílejí. Chytré stoly pomáhají zaměstnancům najít nejen volný stůl pro daný den, ale mohou sledovat rezervaci ostatních lidí, kteří jsou či budou v budově a dohodnout se s nimi např. na ad-hoc setkání a probrat osobně důležité věci. Některé chytré stoly nabízejí možnost sezení nebo stání a pamatují si preference každého uživatele. Data ze senzorů poskytují manažerům přehled o využitelnosti každé části provozu a oddělení.

Video monitoring

Video monitoring přidává do kanceláře úroveň zabezpečení. Pomáhá správcům zařízení shromažďovat data pro analýzu, jak jsou prostory využívány. Video monitoring umožňují sledovat více míst najednou s přístupem z chytrého telefonu nebo stolního počítače. Obrázky jsou obvykle uloženy v cloudu a lze je kdykoli stáhnout, snadno se vyhledávají podle data a času. 

Chytrá kancelář se neustále vyvíjí. Vzhledem k tomu, že se objevují nové technologie navržené tak, aby náš život byl jednodušší, bezpečnější a pohodlnější, nebude trvat dlouho, než se tyto nástroje stanou standardem pracovních a kancelářských prostor. Dokážete si představit práci v kanceláři bez klimatizace nebo e-mailu? Brzy budeme říkat totéž o chytrých systémech v konferenčních místnostech a inteligentních kávovarech.

Ujistěte se, že vaše kancelář dělá patřičné kroky směrem k tomu, aby se stala chytrou kanceláří.