V polovině listopadu jsme uspořádali na SPŠ automobilní konferenci Učíme jazyky lépe.

Celá konference byla rozdělena na dvě části. Dopolední program byl určený pro již stávající uživatele moderních technologií při výuce jazyků. Této části se zúčastnilo 18 učitelů ze 14 škol a nejvíce je zajímala ukázka nových funkcí systému Robotel SMartClass+ a vytížení jazykové laboratoře na školách.

Odpoledne bylo rezervováno pro školy, které teprve nákup jazykové laboratoře zvažují. Odpolední části, kde se učitelé seznamovali s Robotelem od základních funkcí až po kompletní ukázky výuky, se zúčastnilo 18 učitelů z 11 škol.

Atmosféru akce nejlépe přiblíží toto video:

Více na komunitních stránkách: