Konference proběhla koncem října v Muzeu SNP v Bánské Bystrici a my jsme byli při tom

Cílem konference bylo, poskytnout odborné veřejnosti, odborným pracovníkům muzeí a  zřizovatelům, informace a podněty, týkající se nových trendů v oblasti muzejních expozic.  Konference se zúčastnili i zahraniční hosté, kteří představili existující formy, metody či nové ideové i technologické možnosti efektivního a kreativního uplatnění výsledků digitalizace v odborné činnosti muzeí. 

Napsali o nás
Múzejná informatika

"Druhý blok uviedlo vystúpenie Viktora Plassa a Jána Burianka z AVMedia Praha. Predstavili v ňom schému systematického prístupu k tvorbe múzejných expozícii, kde sa uplatňuje celý komplex moderných metód a prostriedkov na zefektívnenie a zatraktívnenie komunikácie múzejného obsahu. V ich programe je aj koncepčné a technologické zabezpečenie modernej automatizovanej prevádzky expozícií s vysokou úrovňou interaktivity medzi múzeom a verejnosťou (nie len použitím interaktívnych prezentačných prvkov, ale aj sofistikovaným systémom zaručujúcim napríklad spoľahlivú spätnú väzbu či pružnú variabilitu komunikácie obsahu). Nastavili nám tiež akési zrkadlo, v ktorom sme v duchu, nie moc uspokojivo, klasifikovali naše súčasné múzejné expozície. Pre mňa osobne bolo prekvapením, že komerčná firma dokáže správnejšie chápať poslanie múzeí a zreteľnejšie vidí spoločenskú úlohu kultúrnej inštitúcie ako naša riadiaca administratíva."