20.-21.11.2019

Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Tematické okruhy

Dokumentace památek
Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další 
Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, letecké modely, 3D Mapping, BIM, publikace a prezentace výsledků 

Interaktivní expozice
Expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií, interaktivita a audiovizuální prostředky, zážitek návštěvníka

Digitalizace 2D
Digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, negativů, filmových a zvukových záznamů
Praktické zkušenosti s digitalizací

Internetové a mobilní aplikace
Aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch

Virtuální realita
Prezentace digitálního světa, snímání pohybu, 3D brýle ad.

Více