Aby byly nápady kreativní, musí být nové a užitečné. Nové nápady však často nejsou příliš užitečné a užitečné nápady často nejsou příliš nové.

Přijít s kreativním nápadem je jen prvním krokem k úspěchu. Nápad musíte zdokonalovat, vyhodnocovat a představit ostatním.

Proč je kreativita důležitá?

Většina inovací začíná kreativním nápadem v myslích lidí. Chcete-li mít úspěšný produkt nebo službu potřebujete kreativní nápady. Vytvořit nápad je začátek dlouhého a náročného procesu, protože jsou často riskantní, nejisté, složité na pochopení a málokdo si dovede představit jejich praktickou hodnotu a užitek. Společnosti mají navíc tendenci upřednostňovat status quo. Velkou výzvou je umění přesvědčit lidi, aby se kreativní nápad stal skutečným.

Motorem inovací je kreativita.

Kdo předpoví úspěch nového nápadu? Tvůrce nebo manažer?

Podle dostupného výzkumu ani jeden z nich. Nejlepší jsou ti, kteří tráví společný čas generováním vlastních nápadů od samotného vzniku, po jeho obhajobu až po realizaci nápadu. Tvůrce má většinou tendenci myslet na svou práci, a proto je špatným prognostikem vlastních nápadů. Je však lepším soudcem nápadů ostatních tvůrců. Tvůrci lépe rozpoznají hodnotu a neotřelost nápadu než manažeři. Důvodem je, že se zaměřují na tvoření nápadů, zatímco manažeři na hodnocení nápadů. 

Tvůrci v první fázi zapojují divergentní myšlení, hledají nová spojení a kombinace, až potom zapojí konvergentní myšlení a hodnotí nápady na základě předchozích znalostí a zkušeností.  Manažeři hodnotí nápady ve chvíli, když je tvůrci představí, přeskakují divergentní myšlení a přecházejí přímo k myšlení konvergentnímu. Samotné konvergentní myšlení je nebezpečné, protože se spoléháte na minulost. To, co uspěje v budoucnosti, se nemusí podobat tomu, co se povedlo v minulosti. Jelikož jsou tvůrci spolupracující v týmu lepší v předpovídání úspěchu nových nápadů, než manažeři měli by společnosti přehodnotit role tvůrců a manažerů. Dejte tvůrcům příležitost hlasovat o nápadech svých kolegů a manažery zapojte do celého kreativního procesu nejlépe od samotného začátku.

Divergentní myšlení pomáhá lidem být otevřenější novým nápadům.

Nový nápad nebo užitečný nápad?

Existuje starověká teorie malby, která zmiňuje tzv. první značku neboli tah štětcem na plátně. První značka je důležitá. Na plátně se objeví něco, co umožňuje, ale současně omazuje, jak bude tah pokračovat. První tah štětcem tvoří zbytek celého obrazu. Je to paradox, protože první značka, je na plátně zcela neviditelná, ale je vlastně zásadní. První značka je trajektorií dalších myšlenek. Otázkou je, zdali je lepší začít s novým nápadem a pokusit se, aby byl užitečný, nebo začít s užitečným nápadem a pokusit se, aby byl více nový.

Začněte s novým nápadem, který snadněji učiníte užitečným. Když začneme něčím, co je nám již známé, ukotvíme si jeho užitečnost a bude pro nás těžší přijít na něco, co z nápadu udělá nápad neotřelým. Skončíme sice s užitečnou, ale neoriginální myšlenkou. Ponaučením proto je, zaměřit se na novinky v raných fázích tvůrčího procesu a později se starat o užitečnost.

Na začátku tvůrčího procesu, kdy jsou nápady velmi hrubé a neúplné, je obtížné zjistit, které nápady mají největší potenciál. Nejlepší nápady potřebují čas, aby ukázaly svou hodnotu. Pokud je to možné, je dobré rozvíjet alespoň dva nápady, protože pak bude jednoduší udělat volbu s myšlenkou u prvního a druhého nápadu. Jednoduchá myšlenka, která k nám přichází plně zformovaná, konkrétní a proveditelná, většinou není tou nejlepší cestou. Pokud však investujeme čas a rozvoj do těžší myšlenky, která je abstraktnější a nevíme, jak jí jasně formulovat jisto jistě po nějakém čase předběhne myšlenku, kterou jsme považovali za jednoduší.

Předání kreativního nápadu?

Filmy jsou kreativnější, když se režisér stal současně scénáristou. V opačném případě se jedná o tzv. pozdní předání, kdy jsou lidé požádáni, aby realizovali nápady, které byly vytvořeny někým jiným. Pozdní předání je špatné pro kreativitu, protože příjemce předávky nemá šanci rozvinout pocit vlastnictví a jasnou vizi myšlenky. Pokud potřebujete předat nápady předejte je co nejdříve v tvůrčím procesu, kdy jsou nápady ještě hrubé a neúplné.

Zajímavé knihy nejen o kreativitě... 

HEGARTY o kreativitě PRAVIDLA NEEXISTUJÍ, nakladatelství slovart

KREATIVNÍ MYŠLENÍ, Amy Whitaker , knihy OMEGA

ORIGINÁLY, Adam Grant, nakladatelství NOXI

Jak jste na tom s KREATIVITOU...?