Při práci máme tendenci poměřovat vše vyjma toho, na čem skutečně záleží. Spoustu času bohužel věnujeme zbytečným a opakujícím se činnostem.

Čelíme naléhavým výzvám, požadavky jsou velmi vysoké a lidský kapitál je třeba využít kreativně. I přes tyto výzvy lze úspěšně podchytit lidskou nápaditost, iniciativu, přirozenou chytrost a týmovou spolupráci v digitální době. 

Víte, kdy to lidem pálí? Jaké informace je nejvíce zaujmou? Jakým způsobem pracuje lidský mozek? Co vám může ušetřit čas? Jak lze podchytit, propojit a probudit skryté nadání spolupracovníků? To není žádný kvíz, který byste měli vyřešit. Jen otázky, kterými se musíte zabývat, když vedete tým lidí nebo chcete zefektivnit vzájemnou komunikaci a spolupráci nejen ve firemním prostředí. Jestli patříte k lidem, kteří nemají rádi porady, pak máte naději si je právě nyní oblíbit. Všechno totiž začíná v místnosti, ve které má proběhnout společné setkání. Ovšem v takové místnosti, která je navržena pro kreativní spolupráci.

To, co může dnes firmy odlišit a posunout, je kreativita a originální nápady.

Ač žijeme v digitální době, během porad stále píšeme a čmáráme na magnetických tabulích, chytrých zdech nebo papírových flipchartech. Jasně, pro názornost, jak sdělit myšlenku je to super pomůcka, ale to je asi tak vše. Jen se zamyslete, co s vytvořenými analogovými poznámkami a čmáranicemi uděláme? No přece je vyfotíme a digitalizujeme. Jaké jsou tedy trendy v zasedacích a jednacích místnostech, co by v nich nemělo chybět a pro jaké konkrétní účely je lze využít?

V běžné zasedací místnosti pravděpodobně využijeme papírový flip chart, který mnohdy slouží jako jediný nástroj komunikace. Pořízením digitálního flip chartu se dostanete do vyšší a příjemnější dimenze. „Vše, co zaznamenáte na digitálním flip chartu, můžete okamžitě ukládat nebo sdílet na mobilní zařízení, tabletu nebo PC. A když se chcete po čase k probranému tématu vrátit, jednoduše vyvoláte starší záznamy a můžete pokračovat v jednání,“ vysvětluje výhody Jiří Plátek, marketingový manažer, AV MEDIA, a.s. Od digitálního flip chartu je už malý krok k interaktivnímu displeji SMART iQ Point, který umožňuje s dalším vybavením, jako jsou mikrofony a kamery, změnit setkání v atraktivní formu komunikace i se vzdálenými účastníky. AV technologie mění běžnou zasedačku v prostor, kde mohou jednotlivci a týmy skutečně spolupracovat.

Seznamte se: Jiří Plátek nás pozval do předváděcích prostor společnosti AV MEDIA, kde formou zážitkových akcí (Inspired Collaboration setkání) představuje zákazníkům a dnes i nám AV technologie určené pro týmovou spolupráci, kreativní myšlení a smysluplné zapojení i vzdálených účastníků.

Expert na kreativitu John Kao říká: „Kreativita není jako počasí – je jen ve vaší moci s ní něco udělat. 

TAJEMSTVÍ SKVĚLÝCH PREZENTACÍ
Jak navázat emocionální pouto s posluchači? Jak podávat i zdánlivě obyčejné informace neobyčejným způsobem? Jak se kolegům, zákazníkům či divákům zapsat do paměti? Na tyto otázky získáte odpověď během praktických ukázek s interaktivním displejem SMART iQ Point, který na první pohled působí jako velký tablet nebo obyčejná televize, ale pod povrchem skrývá mnohem více než si dovedete představit.

 

Během úvodních ukázek jsem si čím dál tím více uvědomoval, že mezi mnou a prezentujícím vzniká emoční spojení, jako účastník jsem pozorněji vnímal prezentovaný obsah i prezentujícího. Lidský mozek mnohem lépe zpracovává obrazové podněty, které jsou zabaleny do poutavých příběhů. Prostřednictvím nich se vzájemně učíme, komunikujeme, socializujeme a bavíme. Pomocí příběhu můžete jednoduše přesvědčovat druhé. Porady a firemní setkání, ač se to nemusí na první pohled zdát obsahují také příběhy.

Operativní meetingy nebo plánovaná setkání dnes vyžadují plochy, na které je možné něco napsat, načmárat nebo vizualizovat. SMART iQ Point nabízí jednoduchý digitální flip chart. Po celé ploše displeje jednoduše dvěma popisovači píšete a upravujete vizuální podklady. Díky tomu lépe tříbíte myšlenky, ale i motivujete přítomné, aby se aktivně zapojili a společné nápady okamžitě mezi sebou digitálně sdíleli. Na interaktivním displeji lze zobrazit i softwarové aplikace (digitální obsah), který je nainstalovaný na notebooku nebo PC. Stačí se připojit a prezentovat – PowerPoint, Word, Excel, OneNote, CAD aplikace, PDF dokumenty atd.

Týmy, v nichž lidé netáhnou za jeden provaz, jsou odsouzeny k neúspěchu.

„Ve firmě, kde se používají tradiční pomůcky jako papírový flip chart nebo projektor s plátnem, dojde s interaktivitou k pozitivnímu nastavení mysli „novému mind set“, jenž ovlivňuje i firemní kulturu.“ Jiří Plátek dodává: „Aby úspěšná firma fungovala v globalizovaném světě co nejlépe a byla na trhu konkurenceschopná, musí lidem umožnit flexibilně spolupracovat jak mezi jednotlivci, tak mezi pracovními skupinami, ale i těmi vzdálenými.

Statistiky mluví jasně: celých 40 % lidí je auditivních, získávají informace přes vzájemnou diskusi. Dalších 40 % jsou typy vizuální, učí se nejlépe z obrazových materiálů. Zbylých 20 % jsou kinestetické typy, kteří se nejlépe učí tím, že věcí dělají a zkoušejí na vlastní kůži. Všechny typy si představují obrázky, sluchové typy naslouchají slovům a kinestetičtí vnímají vibrace emocí. Obrazová forma sdělení je vlastní úplně všem (sdílení digitálního obsahu, zpracování textových či vizuálních myšlenek na digitálním flip chartu nebo komunikace se vzdálenými účastníky v podobě videokonference) jsou z tohoto důvodu důležité, protože si díky této formě vše lépe zapamatujeme.

Příklad: Obraz vládne mysli. Zavřete na chvíli oči a představte si slona. Trochu přemýšlejte, kde se slon nachází a co dělá. A teď oči otevřete. Pravděpodobně jste viděli mohutné zvíře, které se prochází džunglí nebo savanou, případně na vás mrká z expozice v zoologické zahradě. Rozhodně jste si ale nevybavili čtyři písmena, která tvoří slovo SLON. Pravda je, že lidský mozek přemýšlí v obrazech, nikoliv ve slovech.

Příklad: Po třech dnech si zapamatujeme jen 20 % toho co slyšíme. Přidáme-li obraz, budeme si pamatovat 50 % z toho co slyšíme a vidíme. Pokud však své kolegy, spolupracovníky nebo účastníky setkání i aktivně zapojíme, zapamatují si až 90 % toho co slyší, vidí a dělají. 

JAK ZAUJMOUT A ZAPOJIT
Rozdělit práci mezi spolupracovníky je dnes hračka. Co už činí větší potíž, jak zaujmout a zapojit spolupracovníky. Vedoucí pracovníci, manažeři a leadeři postrádají od svých spolupracovníků autentickou zpětnou vazbu. Zpětná vazba je přitom pro zdravé fungování týmu stěžejní. Zpětnou vazbou vyjadřujeme naše názory, potřeby a očekávání. Pokud tak nečiníme, zabíjíme náš potenciál. Vytváříme skryté bariéry, překážky a konflikty v naších vztazích a komunikaci. A přitom nejjednodušší zpětnou vazbou může být i to, že se někdo zvedne ze židle a přednášejícímu doplní formou digitálního zápisu nebo náčrtku svůj vlastní názor. Jakmile se začne spolupráce odvíjet z jednoduchého předpokladu, že na každém záleží, všichni se začnou víc snažit. 

 

Digitální nástroje pomáhají narušit tok jednosměrné komunikace. Hierarchie ve skupině je zachována, ale současně získává prvek obousměrné spolupráce. Jiří Plátek to vysvětluje zdánlivě nedůležitým detailem. S interaktivním displejem probíhá komunikace ve stoje, kdy to lidem obecně více pálí, jsou kreativnější a vzniká i více originálních nápadů. Opravdové efektivní setkání je taková, kde se usilovně soustředí všichni zúčastnění.

Přednášející, vedoucí pracovníci, manažeři a leadeři potřebují lidi zaujmout a zapojit, aby se nezačali během několika minut nudit. Toho lze docílit jednoduše i tak, že během prezentace aktivně zapisují popisovačem do připraveného digitálního obsahu, například do PowerPointu. Nápad, se kterým většina nesouhlasí, se dá okamžitě vymazat. Na displeji zůstanou jen ty podněty, které stojí za další zvážení. Vše se uloží, nasdílí a na další poradě se vizuální zápis znovu připomene.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Proč je týmová spolupráce důležitá? Jednička je malé číslo, aby mohlo dosáhnout velikosti. Pokud chcete vytvořit něco, co má cenu, je zapotřebí týmové spolupráce. Jednotlivci hrají hru, ale týmy vyhrávají mistroství. Týmy, které opakovaně vyhrávají mistroství, jsou modelovými příklady týmové spolupráce.

 

Podle Daniela Golemana není tajnou „zbraní výjimečných leaderů a jejich týmů IQ (tedy inteligenční kvocient – analytické a systémové schopnosti), nýbrž EQ (emoční kvocient) neboli emoční inteligence, schopnost lépe vnímat pocity a myšlenky druhých. Emoční nadšení a inteligence v 21. století nestačí, ztrácíme je cestou, musí nastoupit nacvičená vytrvalost a celoživotní rozvoj. Současná doba rychlých změn a měnících se požadavků klade na každého z nás zvýšené nároky nejen v oblasti odborných znalostí, ale i klíčových dovedností – KS (Key Skills).

Světové ekonomické fórum Future of Jobs předpovědělo deset klíčových dovedností do roku 2020, mezi nimiž nechybí řešení komplexních problémů, kreativita nebo týmová spolupráce.

Organizace budou v nejbližších letech vyžadovat od svých spolupracovníků kreativně myslet - CT (Creative Thinking - způsob uvažování, myšlení či chápání v propojených souvislostech). Důvodem je všudypřítomná automatizace procesů, která bude nahrazena robotizací či umělou inteligencí. Podle dostupných výzkumů ovládá kreativní myšlení jen pět procent populace. Patnáct procent dovede kreativní myšlení dále rozvíjet a ostatní se jen vezou. Skutečnost je taková, že většina lidí využívá přínosy z průmyslové revoluce bez toho, aby jim vůbec rozuměli, jen je automaticky v průběhu života používá.

Vysoce výkonné týmy disponují svatým grálem neboli hodnotovou týmovou spoluprací, která se vyznačuje kreativním myšlením – CT (Creative Thinking). Kreativitu by si měl osvojit nejen podnikatel, manažer a lídr týmu, ale každý z nás.

DIGITÁLNÍ GENERACE 
V současné době dochází k výměně generací ve firemním prostředí. Zásadním rozdílem mezi nastupující a současnou generací je ten, že ti mladí (generace Y - „Digitální generace“), která vnímá digitální svět jako nedílnou součást svého života. Digitální technologie jsou pro ně jednou z hledisek, kterými poměřují atraktivitu pracovního prostředí. Systém okamžitého zapojování a sdílení nápadů je pro ně něco přirozeného. Klasický papírový flip chart považují za retro prezentační pomůcku. Jejich protipólem jsou členové starší generace označovaní jako (generace X - „Husákovy děti“) oni považují internet, sociální sítě a digitální technologii za jakýsi doplněk k životu. Digitální svět lze vnímat jako krajinu a uživatele jako její obyvatele. Skutečnost, že nám v dnešní době tempo života diktují digitální technologie, musíme brát jako fakt.

 

Abychom nalezli ty správně odpovědi, potřebujeme mít vizi – vizi, která osloví lidi žijící ne ve dvacátém, ale v jednadvacátém století. Do té doby platí: co je, je, stejně jako s papírovým flip chartem. Budoucnost patří těm, co se odváží riskovat, zavrhnout zastaralá pravidla a vytvořit nová. Budoucnost patří lidem, kteří se chopí nových příležitostí v digitální éře. 

Když jim to řeknete, tak to zapomenou. Když jim to ukážete, tak si to zapamatují. Pokud je však zapojíte, tak to pochopí. Jan Amos Komenský

KREATIVNÍ MYŠLENÍ
Neprožíváme renesanci, ale změnu, o které nevíme, co bude znamenat a kam nás až dovede. Naše základní jistota je nejistota. Digitální svět se skládá z nekonečného množství dat a informací. Žijeme ve vizuální kultuře, které stále více dominují obrázky. Vidíme díky nim více, ale čteme méně. Hodnota vizuálního jazyka (obrazová forma komunikace) vzrostla zároveň s poklesem vlivu psaného slova.

Zpracování informací je přiměřenou reakcí na příchozí data. „Informace“ není poznatkem. Jediným zdrojem poznatku je vlastní znalost a zkušenost. Zkušenost společně s upřímným „sebezkoumáním“ vede k modrosti. „Porozumění“ naopak vyžaduje, abychom daný stimul umístili do koncepčního rámce. „Představivost“ je vším. Je důležitější než znalost a má obrovskou moc. Člověk s velkými sny je mocnější než člověk s vědomostmi. „Vědomosti“ vznikají tehdy, ukotvíme-li určité skutečnosti nebo události do koncepčního rámce, a to tak, aby dávaly smysl. „Moudrost“ pak vyžaduje ještě rozsáhlejší systém spojení, přičemž uskutečněné asociace vycházejí z ještě širší škály zkušeností a individuálních znalostí. 

Pokud chcete vykonat něco velkého, musíte mít sen. Ale jen sen nestačí. Svůj sen můžete naplnit, pouze pokud budete součástí týmu. Nepřestávejte proto snít. Kreativní myšlení je „sebevyjádření“. Tato definice totiž zahrnuje přesvědčení, že jsme kreativní všichni – ačkoli někteří z nás jsou v tom přirozeně lepší než ostatní. Nepřestávejte být kreativní a myslete kreativně. Kreativita ovlivňuje téměř všechny stránky našich životů. A její dopad je čím dál větší. Proto nepřekvapí, že se často říká, že budoucnost je kreativní. 

Poznejte tajemství úspěšných prezentací, jak vypadají efektivní meetingy a proč je dobré vizualizovat myšlenky nejen na poradách. To jsou jen některé komunikační alternativy, které Jiří Plátek poodhaluje na svých inspirativních setkáních.