...tentokrát do Světa techniky v Ostravě, kde ji můžete navštívit od 16. září až do konce prosince

Expozice Sexmisie se koncem loňského roku přeměnila na putovní výstavu a vydala se do Evropy. Původní návrh však s putovní výstavou nepočítal. Jaké překážky bylo nutné překonat jsme se zeptali paní Kateřiny Soukupové, ze společnosti M plus, která je autorem expozice.

Kdy vznikl nápad přeměnit stálou expozici na mobilní? 

Když jsme před pár lety připravovali projekt a následně realizovali pro iQLANDIA expozici nazvanou SEXMISIE, netušili jsme, že bude putovní. Byli jsme na zpracování poněkud citlivého námětu pyšní. Věděli jsme, že se nám jej podařilo pojmout s elegancí, vtipně, aniž jeho estetika a provedení vyvolávaly rozhořčení. Předpokládali jsme, že v Liberci zůstane nastálo a oprávněně jsme doufali, že unikátnost obsahu expozice SEXMISIE i jejího obsahu bude přitahovat trvale zájem návštěvníků. Nápad proměnit expozici v putovní a nabízet ji „mimo Liberec“ v Česku i zahraničí, kde obdoba neexistuje, vznikl v iQLANDIA loni.

Přinesla přeměna stálé expozice na mobilní nějaké změny, které bylo potřeba realizovat?

Přeměna stálé expozice na mobilní s sebou ale přinesla nutnost mnoha úprav a změn, od návrhu až po realizaci. Jak naše nové řešení doopravdy funguje, jsme si nyní vyzkoušeli v praxi v Ostravě, v místním SC nazvaném Svět techniky. Nová podoba expozice zachovává to podstatné. Vstupní grafika původně na oblých stěnách je nahrazena obdélníkem stěn mobilních, který návštěvníka vítá a při odchodu mu nabídne závěrečný kvíz na obrazovce. Vše, co bylo v iQLANDIA rozmístěno po obvodových stěnách prostor (grafické plochy, obrazovky, projekce), nyní prezentujeme na mobilních stěnách sestavených do čtvercového tvaru, pro každý z tematických okruhů JÁ, MY, ONI, TABU jeden čtverec. Čtvercová zastavení 4,2 x 4,2 m jsou z jedné strany přístupná a vnitřní stěny slouží jako projekční nebo grafická plocha, zatímco obvodový plášť nese grafický polep a obrazovky v souladu s původním členěním. Barevnosti i obsahy zůstaly beze změny, včetně rozsahu projekcí a náplní obrazovek. Každý tematický čtverec je nyní obklopen kulatými bílými pultovými vitrínami s exponáty, hrami, obrazovkami a kvízy, souvisejícími s tematickým okruhem.

Je něco, co v mobilní variantě nemohlo zůstat zachováno? 

Jediné, co v mobilní variantě SEXMISIE není zachováno, je odpočinkové středové červené „lůno“ se sezením a gobo projekcí. Goba jsou ale využita ve vstupu do expozice a promítají pohyb spermií na podlahu a okolní plochy mobilních stěn. Pohyb doprovází tlukot srdce, takže jej nelze nevnímat. Dispozice samotného prostoru vymezeného ve ST pro dočasnou expozici SEXMISIE umožňuje kompatibilní prostorové uspořádání všech čtyř témat. Barevné plochy a bílé vitríny se v přiznané syrovosti betonové podlahy a stropu vyjímají přitažlivě. Vzhledem k proskleným obvodovým stěnám prostor jsme vznesli požadavek na zastínění oken a překrytí zářivek fólií, aby efekt projekcí vynikl.

Co říci závěrem? 

Doufejme, že do 1.9., data otevření expozice, bude tento požadavek splněn a po celou dobu provozu (do 31.12.) napomůže pozitivnímu dojmu návštěvníků. Instalace na místě sice drobné nedostatky přeměny stálé expozice v mobilní ukázala, ale v zásadě lze experiment pokládat za zdařilý.