Kam bude směřovat podpora vysokých škol a jaké prostředky můžete letos a v následujících letech očekávat?

MŠMT vydalo výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci NPO pro oblast vysokých škol.

Datum zveřejnění výzvy: 14. 12. 2021
Příjem žádostí: 14. 12. 2021 - 31. 3. 2022
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2024

Alokace na výzvu: 3 000 000 000 Kč

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci NPO pro oblast vysokých škol 


Veškeré informace a podrobnosti najdete na webu MŠMT