Strategie, trendy, vize a nové pohledy

Nová budova Národního muzea, 24. - 25. 10. 2023

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Národním muzeem a Českým komitétem Modrého štítu pořádá již šestý ročník mezinárodní konference s názvem Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI. 

Z tiskové zprávy:
"Setkání pracovníků muzeí a galerií, pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních institucí i jejich zřizovatelů naváže na předešlé ročníky, které se konaly v letech 2002, 2005, 2009, 2013 a 2016. Konference by měla odpovědět na otázky, kam směřuje obor muzejnictví, jak reaguje na celosvětový vývoj, jak nás ovlivňují přicházející změny, jaké jsou podmínky pro každodenní muzejní praxi, jak se proměňuje náš přístup k návštěvníkům, jak se vyvíjí role muzeí ve společnosti, atd. Cílem je sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, představit nové strategie, trendy, pohledy a vize, umožnit srovnání rozličných názorů na fungování muzejní komunity a poskytnout prostor k tolik potřebné diskuzi.

Konference je rozdělena do 5 tematických bloků, v rámci nichž vystoupí celkem 33 přednášejících z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Německa, Rakouska, Řecka a Kamerunu. Přihlášeno je přes 200 účastníků."

Slavnostní zahájení konference proběhne 24. října 2023 v 10.00 hodin ve Velkém kongresovém sále Nové budovy Národního muzea.

Rádi bychom vás tímto pozvali na náš stánek a prezentaci s názvem Role moderních expozic v 21. století. Těšíme se na vás!

Program

Časový plán a program konference
160 KB