Ecsite je evropská síť science center a muzeí s více než 25 letou historií, jejímž posláním je inspirovat science centra, muzea a jiné organizace, které vzdělávají návštěvníky v oblasti vědy a techniky a šířit povědomí o jejich činnosti. Výroční konference Ecsite je nejvýznamnější setkání odborníků a profesionálů z celé Evropy

Již několikátým rokem navštěvujeme mezinárodní výroční konferenci Ecsite, kde sbíráme mnoho zkušeností a zajímavých inspirací, které přenášíme do našich realizací. V letošním roce jsme měli i tu možnost, odprezentovat v rámci konference projekt Ekotechnického centra Alternátor, který jsme v loňském roce realizovali.

Ecsite inspiruje a přináší nové trendy

Vizí je dlouhodobě podporovat kreativitu a myšlení v oblasti vědy a techniky. Sdružení vzniklo v roce 1989 a jeho prvními členy bylo 23 science center. V současné době má 375 členů, ke kterým patří nejen science centra, ale stále více i muzea, zoologické zahrady, planetária, univerzity, a další.. Ecsite tvoří budoucnost a určuje směr, sleduje trendy, podporuje tvořivost a vzdělává v oblasti vědy a techniky. Důležitý je především obsah Od prvního ročníku konference uběhlo již více než 25 let a počet účastníků vzrostl desetinásobně. Konference je zajímavá především svým formátem, rozmanitostí a množstvím témat, ze kterých si vybere každý. Souběžně probíhá v jeden čas více než jedenáct prezentací Jedná se o tématické workshopy, panelové diskuze, přednášky, při kterých jsou do daného tématu zapojování všichni účastníci setkání.


Tématem letošního ročníku bylo „Colours of cooperation“

Mezi přednášejícími, kteří se mohou pochlubit skvělými projekty a sdílí své zkušenosti s ostatními, nechybí ani zástupci České republiky. V bloku temporálních výstav se představila iQLandia v Liberci s expozicemi Talent a Sexmisie. Zatímco expozice Talent byla již od samého počátku navrhována, jako putovní, expozice Sexmisie měla být stálá. Nápad přemnit ji na putovní vzešel až v loňském roce. Přeměna stálé expozice na mobilní s sebou ale nese nutnost mnoha úprav a změn. Více pro vás připravujeme do čtvrtého čísla časopisu AV NEWS.

FRida &freD, místo, které děti baví a vzdělává

Letošní ročník konference se uskutečnil v rakouském Grazu. Jedním z partnerů konference bylo muzeum FRida&freD, neboli „místo pro děti“. Expozice je připravena tak, aby se v ní rodiče i jejich děti cítili jako doma. Expozice je místem, které je inspirující, podporuje jejich vnímání, fantazie, místo, kde se mohou exponátů dotýkat a kde rozvíjí vlastní kreativitu. FRida&freD je temporální expozicí, která je vhodná nejen pro expozice se zaměřením na děti, ale i pro science centra a ostatní muzea.

Konference, která lidi stmeluje

Součástí konference je i několik společenských setkání. Letošní ročník oblékl dámy do večerních toalet a pány do smokingů a za zvuku valčíku Johanna Strausse zahájil ples.

V příštím roce v Portu

Přípravy na příští ročník konference jsou již nyní v plném proudu. Více na www.ecsite.eu