Jaro 2019 je pro ZŠ a MŠ poslední možností, jak získat prostředky ze Šablon II - žádosti se přijímají do konce června. Chcete-li však začít realizovat s novým školním rokem, pak požádejte již v březnu! A SŠ pozor - i vy musíte požádat již letos, bez ohledu na to, kdy vám končí stávající projekt.

Pokud chcete začít 1. 9. 2019 a chcete mít 100 % finančních prostředků z ministerstva  na svém účtu, PODÁVEJTE VČAS - to je nejlépe do konce března 2019. Schvalovací proces trvá až 6 měsíců! Jak se sestavením projektu, tak i s vyplněním žádosti Vám rádi pomůžeme. Obraťte se na svého obchodního konzultanta. 

Balíček služeb Šablony II

Aktuální stav podaných žádostí do výzvy "šablony pro MŠ a ZŠ" je zveřejněn na stránkách MŠMT.  K začátku února 2019 byly podány žádosti zhruba za polovinu alokované žádosti, tedy za 2 878 mil. Kč. Zbývající objem alokovaných prostředků je 2 542 mil. Kč.

Žádost můžete podat do 28. června 2019. Podat žádost nového projektu Šablony II  můžete, i když ještě realizujete projekt Šablony I. Datum začátku nového projektu může být den po ukončení projektu Šablony I, ne dříve.

Další podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login. Právnická osoba vykonávající činnost více škol či školských zařízení (pod jedním RED_IZO) vyplňuje dotazník pro každý druh školy či školského zařízení zvlášť.

Střední školy POZOR!!!

Je pravidlem, že projekty šablon na sebe musí termínově ve své realizaci navazovat. Proto pozor: možnost podání žádosti nového projektu do výzvy Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II, a pro Prahu Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR je jen do 29. 11. 2019.

Takže i Ti, kterým budou projekty končit až v lednu či únoru 2020, musí podat žádost ještě letos - a čím dříve, tím lépe pro Vás.  Současný stav podávání žádosti ukazuje, že žádostí moc podáno není.

Průvodce ZŠ a MŠ Průvodce SŠ a VOŠ