Toto doporučení nezní jen z našich úst, ale zní to všemi informačními kanály od konce roku 2016 i z MŠMT.

Ministerstvo připravilo přehlednou časovou osu, ze které vyplývá, že od podání žádosti do poslání první zálohové platby z účtu MŠMT na účet kraje je skutečně 5 měsíců. Z našich zkušeností musím upozornit, že to může být i déle. Prvotní kontrola formálních náležitostí nyní administrátorům trvá déle než 2 měsíce! Proto je žádost o podporu vhodné předložit co nejdříve a datum zahájení fyzické realizace přizpůsobit časové ose procesu. Máte čas vyjednat si u zřizovatele možnost případného předfinancování projektu, ale hlavně máte dost času na to, aby Vám první záloha přišla včas na začátek projektu od 1.9.2017.

Pro správné vyplnění žádosti bych Vám chtěla představit další pomůcku, které připravilo MŠMT - jedná se o dokument Kontrolní list pro předložení žádosti.
Tato pomůcka poskytuje zjednodušený návod pro žadatele, na které náležitosti žádosti o podporu je třeba zaměřit pozornost, tedy které náležitosti žádosti o podporu je vhodné před její finalizací zkontrolovat a ujistit se o jejich úplnosti a správnosti.

Nezapomínejte, že od 1.1.2017 musíte podat žádost s platným počtem žáků Seznamy_MS_ZS_k_30.9.2016
A pro ty co již mají podanou žádost a mají vykázaný indikátor 600 00 Celkový počet účastníků bude brzy aktuální se přihlásit do dalšího Informačního systému IS ESF 2014+. Všichni příjemci dotace z OP VVV mají povinnost zaznamenávat  údaje o podpořených osobách v tomto IS ESF 2014+ a to prostřednictvím Karty účastníka OP VVV.

Systém je v pravomoci Ministerstva práce a sociálních věcí a umožňuje zejména:

  •    monitoring osob podpořených projekty OP VVV
  •     automatizovaný výpočet indikátorů týkajících se osob pro jednotlivé projekty a přenos dosažených hodnot indikátorů týkajících se podpořených osob do IS KP14+

Vzhledem k tomu, že jde o osobní údaje účastníků projektu - přístup do systému IS ESF 2014+ je omezený. Ke jmenným datům o podpořených osobách uloženým v systému IS ESF 2014+ mají přístup pouze osoby v roli hlavní zástupce příjemce a zástupce příjemce. Ostatní uživatelé systému IS ESF 2014+ si mohou zobrazovat pouze anonymizované údaje o projektech. Bez zákonného podkladu nelze osobní údaje z IS ESF 2014+ předávat.
Postupy registrace, importu dat a práce se systémem jsou podrobně popsány v Uživatelské příručce IS ESF 2014+