Společnost M plus ve spolupráci se společností AV MEDIA zrealizovala novou interaktivní expozici Rybářství.

Expozice je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou a návštěvníkům přináší možnost vyzkoušet si interaktivní technologie, 3D prezentace a mimo jiné jsou zde k vidění i živé exponáty sladkovodních ryb. Expozice rybářství v NZM odráží současný směr, který se orientuje na interaktivitu, zvukové, animační a 3D technologie. Na 600 m2 se tak zábavnou formou přiblíží dětem, dospělým i odborné veřejnosti jeden z nejstarších způsobů obživy, který má v ČR dlouhou tradici. Nejvýraznějším audiovizuálním prvkem je tok řeky, který je v několika místech variabilní a umožňuje nastavit tři různé módy: člověkem formovaná voda, volně tekoucí voda a vodní živel. Nasvícení řečiště otočnými gobo projektory pomáhá věrohodnému ztvárnění pohybující se vodní hladiny a plynoucí vody. V jednom meandru pomáhají gobo světla vytvářet důvěryhodný efekt vody s molem a pramicí. Expozice přivítá první návštěvníky již zítra, ale již nyní můžeme říci, že rozhodně stojí za návštěvu.