Frontální výuka může být moderní, a dělá-li se dobře, i efektivní. Nedílnou součástí moderní výuky však je skupinová výuka, na niž je kladen stále větší důraz. Rozvíjí aktivitu a kreativitu žáků. Učí spolupráci a správné komunikaci mezi žáky navzájem, podporuje tvorbu správných pracovních návyků. Individualizace pak pomáhá zažít úspěch každému na jeho úrovni. Napomáhá rozvoji potenciálu každého dítěte, různých typů talentu a nadání, ale i dětí se specifickými poruchami učení či jiným znevýhodněním.

Abychom dosáhli zamýšleného optimálního poměru mezi frontální a skupinovou výukou a současně také dostatečné míry individualizace a diferenciace, tak nám mohou významně pomáhat moderní technologie. Nejenže posilují pozitiva každé formy, ale usnadňují přechody od jedné formy k druhé a současně usnadňují organizační prvky, zprostředkovávají výukový obsah, pomáhají sdílet výsledky práce, ale mohou také při správném nasazení do určité míry suplovat asistenta a pomáhat tak učiteli uvolnit si ruce na jinou práci nebo skupinu žáků, která zrovna jeho pozornost vyžaduje a potřebuje.

Výuka 1:1 je poměrně náročná, jak na vybavení a infrastrukturu školy, tak na učitele. V praxi se proto osvědčil koncept tzv. digitálních hnízd. Jde o inkluzivní model vzdělávání, kdy je ve třídě k dispozici několik počítačů pro skupinovou či projektovou práci. Některé školy v ČR už měly možnost vyzkoušet zařízení „all-in-one“ a moc si ho pro tyto formy výuky pochvalují. All-in-one je zařízení, které má počítač již přímo integrovaný do dotykového monitoru. Své nadšení sdílí matematikářka Mgr. Hana Ulíková ze SPŠ Česká Lípa: „Nikdy jsem neviděla studenty tak zaujaté. Navíc maximálně využíváme čas v hodině, nemáme vůbec prostoje, neustále něco dělají. Je až neuvěřitelné, jak tento způsob výuky rozvíjí kreativitu a komunikaci mezi studenty. Navíc přirozeně vyniknout vůdčí typy, což umožní dobrým být ještě lepší a těm slabším tito ukáží cestu.“

 

První zkušenosti:

ZŠ Nádražní, Hustopeče

SPŠ Česká Lípa

ZŠ Osvobození, Pelhřimov