Měnící se povaha práce nás nutí, abychom přemýšleli o všech možnostech, jak správně navrhnout pracovní prostory pro agilnější, flexibilnější a kreativnější týmy. Lidé potřebují plynule spolupracovat odkudkoli, z místa, které jim aktuálně nejlépe vyhovuje.

Aby se organizacím dařilo, potřebují objevit novou firemní kulturu založenou na pozitivních zkušenostech, která aktivně propojují všechny lidi a přitahují nové talenty. Je potřeba navrhnout pracovní prostory a vybrat správné komunikační technologie, které stimulují kreativní myšlení, podporují týmovou spolupráci a společné spolutvoření.

„Spolupráce vede k inovacím, pokud se jedná o správný druh spolupráce a je-li podporována správným způsobem.“

SPOLUPRÁCE JE KLÍČOVÁ

Znáte to: „Všichni říkají, chceme více a efektivněji spolupracovat.“

Co vlastně znamená spolupracovat? Co tím myslíme, když chceme mezi sebou spolupracovat? Pravdou je, že existuje spousta různých způsobů, jak spolupracovat. Máme tendenci myslet na spolupráci, jako na přenos znalostí. Ale když se zeptáte lidí, co pro ně znamená lépe spolupracovat, řekli by vám:

„My potřebujeme, aby lidé spolupracovali, aby spoluvytvářeli to, co by jako jednotlivci nikdy nevytvořili.“

Bohužel v určitých situacích někdy méně a někdy více spolupráci záměrně nevyhledáváme. Lidé mají totiž obavu z toho, že spolupráce se rovná ztrátě jejich času. Přitom přechod od spolupráce k SPOLUTVOŘENÍ je velkou příležitostí, jak si mezi sebou ve skupině říci:

„Jsme tady, abychom opravdu změnili důležité věci.“

SPOLUTVOŘIT A TVOŘIT

Spolutvoření je jedno ze základních způsobů lidského chování, bez kterého se dnes i v budoucnosti neobejdeme. U spolutvoření nejde o sdílení informací nebo znalostí, jde o opravdové lidské propojení hlubokých neotřelých kreativních nápadů v jeden komplexní celek.

Abychom mohli opravdu plnohodnotně spolutvořit, potřebujeme se setkávat s lidmi v prostoru, jehož cílem je usnadnit vzájemnou komunikaci, umožnit jednoduše sdílet digitální obsah a podpořit tok myšlenek např. v Huddle room, Collaboration room, Meeting room, Boardroom, Videoconference room.

Vznikají však i takové situace, kdy potřebujeme nerušeně tvořit a hluboce pracovat v klidném prostoru např. Focus room nebo vykonávat kognitivně nenáročné úkony tzv. mělkou práci v open office či odpočinkových a relaxačních zónách.

Přerušováním času mezi spolutvořením ve skupině a samostatnou "hlubokou prací" si rozšiřujeme kontext a zesilujeme vlastní neotřelé nápady. Z výše popsaného plyne, že je vhodné vše rovnoměrně rozložit v čase, abychom dosáhli nejvyšší míry kreativního myšlení.

Říká se, že spolupracující týmy mají více nápadů než ti, kteří pracují samostatně. Výzkumy však naznačují, že k originálním nápadům často přicházíme v okamžiku, kdy pracujeme samostatně. Co je tedy lepší? Obě možnosti jsou správné. Nejlépe přicházíme s nápady v prostoru, který podporuje jak skupinovou spolupráci i samostatnou práci.

SPOLUTVOŘENÍ je zaměřeno na AKTIVNÍ ZAPOJENÍ všech zúčastněných stran do návrhu nových služeb, produktů, obchodních strategií, firemních procesů... Spolutvořením vytváříme budoucnost organizace, místo toho, abychom se řídili velením "shora dolů".

Existuje několik důvodů, proč se spolutvoření stává důležitou strategií pro změnu. Jaké jsou výhody spolutvoření? Spolutvořením:

  • zapojíte různé typy lidi s odlišnými dovednostmi a znalostmi,
  • přicházíte s neotřelými nápady,
  • oslovíte celou komunitu lidí a využijete jejich silných stránek,
  • definujete základy pro agilnější, flexibilnější a kreativnější firemní prostředí.

Proč tedy spolutvoření nezkusit? Na spolutvoření je potřeba se dobře připravit. Říkat, že SPOLUTVOŘÍTE nestačí: ve skutečnosti neměníte nic a znovu jen velíte "shora dolů". Spolutvoření musí vytvářet hodnotu pro všechny zainteresované strany/lidi.

TVOŘIVOST = FIREMNÍ PROSTORY A TECHNOLOGIE

Zásadní otázkou je, zdali považujeme firemní prostor a technologie jako nástroj pro dosažení obchodních výsledků. Většinou na tuto otázku odpovíme "ano". Pokud řekneme, že "ano", pak se musíme zaměřit na to, jaký druh chování lidí je potřeba povzbudit a jaký je potřeba potlačit. Touto otázkou poodhalíme skutečnou firemní kulturu. Pokud někdo odpoví, že věří v hierarchií, kontrolu a dohled, pak je to špatně. Většinou se setkáme s odpovědí, že angažovanost, transparentnost, sebeřízení a motivace jsou věci, které je nutné posilovat.

Při návrhu pracovních prostor je dobré myslet nejen na pozitivní chování, ale i na pocity sociálního bezpečí, kolegialitu, intimitu, uspořádání fyzického prostoru, smysluplného výběru technologií, které musejí vycházet z přání a představ zaměstnanců.

PŘÍKLAD

Podívejme se na místnost s dvaceti židlemi, kde je během probíhající prezentace jen deset fyzicky přítomných lidí z toho osm se dívá do svého mobilního zařízení a notebooku. Toto je přesně nežádoucí chování a špatně navržený prostor.

Firemní prostory se přizpůsobují konkrétní kultuře a byznys strategiím. Komunikační technologie se zaměřují na to, aby nenarušily lidské vztahy, povzbudily spolutvoření, představivost a v neposlední řadě rovnoměrně zapojily lidské mozky.

PROSTORY PRO SPOLUTVOŘENÍ

  1. Stimulují vizuální myšlení.
  2. Zajišťují bezpečný prostor pro kreativitu.
  3. Zapojují všechny účastníky i ty vzdálené.
  4. Umožňují spolupracovat i ve stoje.
  5. Usnadňují sdílení digitálního obsahu ze všech zařízení.
  6. Podporují tvořivost ve skupině i samostatně.