Vážení zákazníci a obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1.1.2021 dojde ke změně názvu společnosti AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375 se sídlem Pražská 1335/63, 10200 Praha 10.

Název společnosti se mění na: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Touto změnou názvu společnost dokončila projekt rozdělení společnosti AV MEDIA, a.s. z roku 2018, kdy je nově již z názvu patrné, že se společnost AV MEDIA SYSTEMS, a.s. zaměřuje a bude nadále zaměřovat na prodej a instalaci systémových audiovizuálních technologií a společnost AV MEDIA EVENTS, a.s. pak na pronájem audiovizuálních technologií a konání eventů.

Rádi bychom Vás ujistili, že kromě názvu společnosti zůstávají všechny údaje jako IČ i DIČ, kontakty i čísla bankovních kont nadále v platnosti a nezměněny.