V Panenských Břežanech vznikla nová interaktivní expozice zachycující události druhé světové války

"Zločin a trest" je název nové expozice v Panenských Břežanech, která připomíná události 2. světové války. Expozice ukazuje, že i nelehké téma, které bylo největším válečným konfliktem v dějinách lidstva a přineslo mnoho obětí, lze zpracovat poutavým a pro návštěvníka zajímavým způsobem. Návštěvníci v rámci expozice "prožijí" hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů.

"Expozice je interaktivní a měla by poutavou formou návštěvníky zaujmout," říká Hana Závorková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ, pod které památník spadá.

Při návrhu a realizaci expozice bylo nutné zakomponovat moderní prvky audiovizuálního řešení tak, aby splynuly s historickým interiérem zámku a nenarušovaly jeho architekturu a krásu. Vzhledem k tématu expozice bylo nutné brát zřetel na citlivou prezentaci daných témat. Expozice vypráví několik kapitol z období německé okupace českých zemí a nechybí ani výklad historie zámku.

Pro návštěvníky je připraven krátký film „Konec K.H.Franka“, zachycující soud a následnou popravu v květnu 1946. Jedná se o unikátní archivní záběry. Zajímavé je rovněž video rekonstrukce atentátu z roku 1942 na Reinharda Heydricha, který je považován za jednu z nejvýznamnějších akcí českého odboje. „Velice emotivní zážitek je vagon, kde máte pocit, jako byste sami jeli vlakem na cestu, která končí smrtí“, říká paní Hana Závorková a dodává: „ve vagonu vnímáte ubíhající krajinu a přitom se můžete dozvědět smutná čísla a fakta o transportu Židů do koncentračních táborů.“ Postup německých vojsk je v části expozice věnované okupaci českých zemí znázorněn pomocí videomappingu na mapě. Návštěvníci si mohou rovněž poslechnout autentické projevy. V expozici návštěvníci mohou vidět i celu K.H.Franka. Pro umocnění atmosféry můžete nahlédnout přes 3D brýle do cely okýnkem a spatříte v ní sedícího Franka.

Expozici doplňují další audiovizuální prvky, podpořené interaktivitou, která umožňuje získat požadované informace například o tématech vzniku protektorátu Čechy a Morava, Versailleské mírové smlouvě, Sudetoněmeckém povstání, Mnichovské dohodě a Německé okupaci Čech, Moravy a Slezska. Témata jsou doplněna autentickými fotografiemi té doby.

Součástí expozice jsou autentické předměty, jako je stůl vůdce sudetských Němců Konrada Henleina nebo kopie pankrácké gilotiny. Zajímavostí je také originální pamětní deska z londýnské Porchester Gate, kde byl připraven atentát na Heydricha.

Panenské Břežany tvoří spolu s Lidicemi a Terezínem pomyslný trojúhelník paměti národa tohoto nelehkého období.

Zámek v Panenských Břežanech vznikl v první polovině 18. století. Jedná se o obdélníkovou stavbu. Architektonickým doplňkem zámeckého areálu je kaple sv. Anny přestavěná v letech 1705 – 1707 architektem J. B. Santinim. Dolní zámek Stavba zámku v empírovém slohu byla započata okolo roku 1840. Kvůli finančním potížím majitele Matyáše von Riese-Stallburga jej v roce 1901 převzala „Hospodářská a úvěrní banka pro Čechy“, která jej od roku 1909 začala nabízet za účelem uspokojení věřitelů. Zámek koupil Ferdinand Bloch-Bauer, který zámek vybavil loveckými trofejemi, starožitnostmi, uměleckými předměty, gobelíny aj. Po začátku 2. světové války a zřízení Protektorátu Čechy a Morava odešel Bloch-Bauer do emigrace a v zámku se usídlil říšský protektor Konstantin von Neurath, kterého v roce 1941 vystřídal v zámku Reinhard Heydrich. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 zde až do konce války žila Lina Heydrichová spolu se čtyřmi dětmi. Po válce byl zámek převeden do užívání Výzkumného ústavu kovů. Horní zámek byl postaven v první polovině 18. století v barokním slohu na místě původní tvrze. Jedná se o obdélníkovou jednopatrovou stavbou se sedlovou střechou s balkónem v průčelí. Poblíž zámku se nachází kaple sv. Anny, jejíž přestavba po požáru v roce 1691 proběhla v letech 1705 - 1707 podle plánů J. B. Santiniho. Po zrušení kláštera vystřídal zámek několik majitelů; v roce 1820 jej koupil Matyáš von Riese-Stallburg. Po zadlužení jeho dědiců došlo po r. 1909 k prodeji zámku továrníkovi Emilu Gerstelovi, jenž odešel na počátku 2. světové války do emigrace, načež opuštěný zámek zabral nacistický pohlavár K. H. Frank. Po skončení války byl v zámku zřízen domov důchodců. Nyní je zde nová interaktivní expozice Zločin a trest.

Práce na opravách zámku trvaly přes dva roky. Středočeský kraj na projekt získal prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy dotaci ve výši přes 22 milionů korun. Libreto expozice zpracovali přední čeští historici – prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., PhDr. Aleš Kýr, plk. PhDr. Eduard Stehlík, PhDr. Vít Smetana Ph.D. a doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Realizace expozice a produkce: M plus
AV technika: AV MEDIA, a.s.