Díky faktu, že mnohé exponáty nejsou za sklem, ale vytvářejí na pozadí grafických ploch různorodé scény a zákoutí, působí expozice pestře, neotřele, má gradaci i dynamiku

Ačkoli se nám projekt architekta Čejky zdál z počátku dosti „zpátečnický“, musíme uznat, že postupně, v rámci realizace a dotváření představ architekta, jsme celou expozici a její témata postavená zejména na dobových exponátech „vzali za své“. Důležitou roli v pocitu příchozích hraje samozřejmě architektura staré horské chalupy, do níž je expozice vkomponována a její historizující interiér. Architektonické řešení výstavy mu šlo značně naproti. Není postaveno na kontrastu, nýbrž na sladění obou stylů.


Kompozice tematických okruhů, zahrnující historii obce Paseky, místní řemesla, průmysl, školu, divadlo, tvoří pestrý doprovod k nosné dominantě, expozici věnované Krkonošské houslařské škole a jejím významným osobnostem, od Věnceslava Metelky do dnešních dnů. Samostatný celek zde ještě představuje úsek věnovaný K. V. Raisovi a jeho Zapadlým vlastencům, románu, k jehož sepsání byl spisovateli inspirací život houslaře V. Metelky, zakladatele Krkonošské houslařské školy. Pro její expozici v muzeu, reprezentující zdařilou ukázku sice statické, ale poměrně hravé prezentace výroby houslí, jsme také s AV Media připravovali rozsáhlejší dílo, komentovaný dokument „Jak se rodí housle“. Na základě našeho scénáře vznikl film natáčený v houslařských dílnách současných představitelů Krkonošské houslařské školy, mistrů Špidlena a Pilaře. Grafické plochy fungují ve všech tématech jako velkoplošné kulisy k exponátům a sbírkovým předmětům volně aranžovaným, i těm ve vitrínách. Grafika byla založena na dobových fotkách a laděna do archaických sépiových odstínů. Celá expozice v obou podlažích je koncipována jednojazyčně, v češtině. Jazykové mutace má však návštěvník k dispozici prostřednictvím zapůjčených audioprůvodců, s obsahem v polštině, němčině a angličtině.


Síla expozice spočívá bez pochyb ve velkém množství originálních sbírkových předmětů, vyvolávajících iluzi reálného autentického prostředí. Díky faktu, že mnohé exponáty nejsou za sklem, ale vytvářejí na pozadí grafických ploch různorodé scény a zákoutí, působí expozice pestře, neotřele, má gradaci i dynamiku.


Kateřina Soukupová
"M plus"