„Doporučení výrobce pro manipulaci s DCI technikou v době odstávky“

Vážení přátelé,

rádi bychom vám v této nelehké době popřáli nejprve především hodně zdraví a síly. Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 jsme museli omezit náš každodenní život a přizpůsobit ho dnešní nelehké situaci. Všichni se snažíme, abychom co nejvíce omezili negativní dopady tohoto opatření. V přiloženém dokumentu jsme pro vás připravili několik doporučení výrobce,  jak v této době pečovat o vaše DCI kinotechnologie, aby byly připraveny na provoz, až se kina opět zaplní diváky. 

PDF dokument