V létě vyvrcholila realizace výzvy č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, tzv. „Nábytečku“. Cílem výzvy bylo zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol.

Jednalo se o vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben nebo například přednáškových sálů. Pojďme se  podívat, co se již povedlo realizovat a inspirovat se pro případné další kolo výzvy.

AV MEDIA realizovala napříč jednotlivými vysokými školami zakázky v celkovém objemu 180 miliónů Kč. Na základě těchto zkušeností můžeme říci, že prostředky směřovaly zejména na digitalizaci poslucháren a s tím související standardizaci vybavení, nechyběly ale ani speciální laboratoře pro vědecké a výzkumné účely (např. se systémem pro sledování a analýzu pohybu).

Audiovizuální technika je již mnoho let nezbytným vybavením vysokoškolských poslucháren a učeben, i ona však zastarává, nyní přišel čas na její obnovu. Klasické lampové projektory tak byly díky projektu nahrazeny novými laserovými projektory a přešlo se konečně na digitální distribuci signálů z kamer a počítačů. Dalšími trendy jsou digitální kamery s vysokým 4K rozlišením a záznamy v HD či digitalizace mikrofonů.

Pozitivní na této plošné obměně je, že to s sebou přináší unifikaci a standardizaci řešení. Vedle jednoznačného přínosu pro vyučující v podobě jednotného ovládání ve všech místnostech nastavení a sjednocení technologických standardů zaručí funkčnost a vzájemnou kompatibilitu v rámci různých univerzitních pracovišť (propojení místností, pracovišť i různých lokalit) a ulehčí správu, sníží nároky na technickou podporu i provozní náklady.

Příklady využití projektu:

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT):
 • Nová budova Dejvice – FA/FIT: digitalizace 4 poslucháren včetně režie zahrnující nové laserové projektory, doplnění ozvučení, digitální distribuci signálů z kamer a počítačů, digitální kamery s vysokým rozlišením a nová ovládací rozhraní pro vyučující
 • FEL: dodávka laserových projektorů, digitální distribuce signálů, nových řídicích systémů a 4K kamer
 • CIIRC: dodávka a montáž systému pro sledování a analýzu pohybu
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)
 • Pedagogická fakulta: 3D učebna, zasedací místnost se dvěma interaktivními displeji SMART
 • Ekonomická fakulta: projektory, plátna
 • Zdravotně sociální fakulta: digitalizace 6 poslucháren, simulační jednotka SIM Station
 • Filozofická fakulta: 12 interaktivních displejů SMART Board 86", digitalizace 2 poslucháren
 • Přírodovědecká fakulta: vybavení 2 interaktivními displeji Prowise 86"
 • Zemědělská fakulta: vybavení učeben 6 interaktivními displeji SMART Board 86"
 • Teologická fakulta: vybavení 8 učeben, včetně 2 interaktivních displejů SMART Board 86"
 • Knihovna: doplnění 2 interaktivních displejů SMART Board 86"
Masarykova univerzita (MU):
 • Fakulta sociálních studií: digitalizace 2 poslucháren a 1 auly (včetně dodávky vysoce výkonných laserových projektorů), dále digitalizace menších učeben, včetně ozvučení, řídicího systému, dotykových obrazovek, nahrávání a akustiky
 • Právnická fakulta: digitalizace 4 učeben, včetně výkonných laserových projektorů, dvojprojekce, ozvučení, řídicího systému, nahrávání, akustiky
 • Univerzitní kampus Bohunice: digitalizace velké auly a 2 poslucháren (lampové projektory nahradili laserové, nové řídicí systémy s přípojným místem, obměna dotykových náhledových panelů), dalších 15 učeben rovněž digitalizováno, a to včetně laserových projektorů, ovládacího systému spravovaného po síti, nahrávání přednášek (vč. PTZ kamer), ozvučení, dotykových displejů či možnosti bezdrátového připojení uživatelů v učebně
Univerzita Hradec Králové (UHK):
 • digitalizace 27 učeben zahrnující nové laserové projektory, digitální distribuci signálů a inovovaná ovládací rozhraní řízení techniky
Univerzita Karlova (UK):
 • digitalizace cca 70 učeben a poslucháren zahrnující nové laserové projektory, digitální distribuci signálů z kamer a počítačů a nová ovládací rozhraní pro vyučující
Univerzita Pardubice (UPa):
 • digitalizace auly a tří poslucháren včetně režie zahrnující nové laserové projektory, kompletní ozvučení, digitální distribuci signálů z kamer a počítačů, nové provozní a scénické osvětlení auly a nová ovládací rozhraní pro vyučující
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
 • ÚJP/Ústav jazykové přípravy: povýšení stávajícího systému jazykové laboratoře na digitální prostředí, doplnění o nové interaktivní výukové prostředí na multidotykovém panelu SMART 86" LCD ve zdvihovém stěnovém kotvení
 • FF/Fakulta filozofická: povýšení stávajícího systému jazykové laboratoře na digitální prostředí a doplnění o nové interaktivní výukové prostředí na multidotykovém panelu SMART 86“ LCD ve zdvihovém stěnovém kotvení, doplnění 3 učeben o interaktivní výukové prostředí (sety multidotykové chytré SMART 87" tabule s ultrakrátkým projektorem, na zdvihovém pylonovém mechanismu)
 • FDULS/Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara: obnova a povýšení AV vybavení spolu s řídicím systémem obsluhy v 5 učebnách, vč. zajištění dodávky řešení pro zvýšení akustické pohody (stěnové obklady-panely, stropní zavěšené moduly-válce)
 • CIV-AV/Centrum: dodávka foto-video a streamovacího vybavení, postaveného na 4K kameře Sony, digitálním fotoaparátu Canon, záznamové a streamovací jednotce Extron, LED foto-světel a příslušenství
 • REK-PS/Provoz a Služby: vybavení 9 učeben AV technikou, řídicím systémem obsluhy, vč. přepínače distribuce analog/digitál. signálu, kompletní vybavení velké auly AV technologií (projekce 8000 ANSI lm na 4m rámové plochy kryté oponou, řídicí systém s dotykovým obslužným rozhraním na katedře a v režii, systém digitální distribuce, vizualizér, přípojná místa, dotykové tvůrčí prezentační prostředí SMART 24" LCD pro přednášejícího na katedře, systém ozvučení vč. mikrofonů) 
 • Pedagogická fakulta a další místa: dodávky interaktivních řešení pro vzdělávání a tvorbu digitálních učebních materiálů, postavené na SMART 86" LCD a Prowise 65"-75" panelech, vč. speciálního řešení pro přípravu a ověřování výuky studentů pro účel prostředí předškolních tříd MŠ postavené na sklopném vodorovném stole s Prowise 55" panely