Přinášíme Vám pohled autora expozice Talent!, paní Kateřiny Soukupové ze společnosti "M plus"

Námět expozice zaměřené na odhalení talentu jednotlivců, míru schopností a nadání každého, kdo bude mít chuť sám sebe otestovat, se zrodil původně jako nápad pro naší vlastní expozici. Nakonec jsme jej ale poskytli vedení iQ Landia , partnerovi, s nímž historicky rádi spolupracujeme.

Scénář expozice, architektonické a grafické řešení a rovněž konkrétní obsahová náplň testů,  vznikaly v rámci komplexní realizace tak říkajíc „za pochodu“, v krátkém časovém intervalu, který jsme pro dodávku na základě výběrového řízení měli. Instalace expozice v iQL, od stavby expozičních  fundusů - hnízd pro umístění exponátů, polep všech grafických ploch, přes montáž techniky, instalaci a ladění obsahů, proběhla pak mezi 1.až 23.prosincem 2015.Vezmeme-li v úvahu, jaká kritéria pro provedení bylo nutno splnit, jedná se o téměř zázračný výkon všech zúčastněných. Naše expozice je totiž koncipována jako mobilní, což klade na její  provedení větší nároky než jsme běžně zvyklí. Také z hlediska obsahů grafických ploch i testů musela mít mezinárodně srozumitelný obsah, nadnárodní přesah, prezentovaný ve čtyřech jazycích, aby ji bylo možné nabídnout pro SC v celé Evropě Navíc jsme se museli dle zadání přizpůsobit požadavkům na daný poměr exponátů mechanických a využití virtuálních AV prostředků a pamatovat i na zóny nesoutěžní, oddychové.  Každý exponát, jehož prostřednictvím se měří dosažené výkony v jednotlivých oblastech, je přitom napojen na dotykovou obrazovku a centrální mozek expozice, nepřehlédnutelně situovaný doprostřed  prostoru mezi hnízda.

Testování zahrnuje osm výrazných oblastí lidských schopností, od uměleckých sklonů, přes komunikační dovednosti, technické nadání, smysl pro spravedlnost až po fyzickou zdatnost či zručnost. Jednotlivé oblasti – hnízda jednotné konstrukce- jsou barevně odlišeny a jejich expoziční stěny, kromě příběhů osobností, úspěšných v předmětné oblasti, nesou i poselství, povzbuzení  pro méně nadané. Cílem expozice je totiž návštěvníky motivovat a neodradit ani v případě, že u sebe žádné nadprůměrné schopnosti nezjistí.

Náročnost zkoušek a testů v interaktivní expozici je uzpůsobena věkovým kategoriím.  Pomocí kódu na vstupence může každý hráč své výsledky evidovat, kontrolovat a zjistit své slabé a silné stránky v centrální zóně, mozku expozice, včetně vyhodnocení a jeho zaslání na vlastní e-mail adresu návštěvníka. Obsah testů a interaktivních zkoušek byl v zájmu bezchybného přístupu konzultován s odborníkem – psychologem. Autorem architektonického řešení je MgA. Jakub Turek.

Po prvním měsíci zkušebního provozu si troufněme konstatovat, že náš nápad i jeho provedení  se těší zájmu veřejnosti, i když vyžadují značné soustředění a nejsou jen pasivní nabídkou zábavy.

Více o expozici čtěte zde.