Počítač nebo tablet v každé lavici už není nic nereálného a občas se objeví otázka, jestli je vůbec ještě tabule ve třídě potřeba. Vždyť prezentaci a multimediální materiály mohu žákům nasdílet a prohlédnou si je na tabletu. Trend tabletů a osobních dotykových obrazovek vede k silné individualizaci výuky, přesto – nebo právě proto – je role tabule ve třídě stále obtížně zastupitelná. V následujícím článku se vám pokusíme nastínit, proč by měl být centrální zobrazovač standardním vybavením každé třídy.

"Tabule", resp. centrální zobrazovač v učebně je důležitý pro výuku, protože umožňuje učitelům koncentrovat pozornost studentů a jednoduše prezentovat informace a materiály na velké obrazovce a následně s nimi pracovat v rámci celé třídy. V případě, že studenti mají k dispozici tablety v režimu 1:1, je vhodné je využít pro konkrétní aktivity, individuální procvičování či skupinovou práci v části výuky. Avšak vždy cíleně, v rámci střídání různých výukových metod a forem. Případně lze pak zobrazit pracovní plochu tabletu libovolného žáka na interaktivní tabuli a prezentovat celé třídě, rozebrat řešení atd.

Ale vždy by měl učitel být tím, kdo řídí průběh výuky – a to v případě čistě tabletové učebny je velmi obtížné. Tablety bez nastavení kontrolního a řídicího systému/softwaru nelze pro výukové potřeby využít, výuka se hned rozpadne (studenti se rozptylují, nedělají, co mají, surfují po internetu…), nehledě na bezpečnostní a jiná rizika. Existují sice nástroje pro řízení tabletové učebny, ale ty zase kladou velmi vysoké nároky na digitální kompetence učitele. A musí mít velmi dobré didaktické schopnosti, protože studenti sledující tablety se automaticky „uzavírají do své bubliny“, hůře vnímají učitele, snižuje se míra skupinového sdílení a přenosu zkušeností, celkově se tak snižuje efektivita prezenčního výuky.

Proč centrální zobrazovač

Hlavní výhodou centrálního zobrazovače je tedy jeho nenáročnost, jednoduchost použití, přirozenost a názornost. Navíc, v případě použití interaktivní tabule či displeje s popisovači, plní vedle zobrazování i úlohu „klasické“ tabule s její neoddiskutovatelnou didaktickou funkcí (možnost operativně napsat, doplnit, načrtnout…) s nadstavbou interaktivních možností.

Další výhody centrálního zobrazovače v učebně zahrnují:

  • usnadňuje učiteli organizaci hodiny a práce ve třídě
  • umožňuje učitelům snadno sdílet informace a materiály s celou třídou najednou, všichni všechno vidí
  • zvyšuje interaktivitu a zapojení žáků do výuky
  • umožňuje učitelům snadno přepínat mezi různými zdroji informací a materiálů během hodiny

Centrální zobrazovač je srdcem učebny. Ideální je volit interaktivní tabuli nebo displej -  aby plnil svou funkci, je důležité zvolit dostatečnou velikost (pro standardní české učebny to znamená úhlopříčky minimálně 75'' či ještě lépe 86"). 

Proč interaktivní?

Pro vyšší efektivitu výuky je nezbytné pracovat s křivkou pozornosti žáků a v maximální míře je zapojovat do výuky různými interaktivními a participativními technikami. Jen tak se podaří dosáhnout nejen základního cíle – předat potřebné vědomosti a naučit novému, ale také cílů vedlejších jako například motivovat, podnítit zájem o obor apod.

Při metodicky správném využívání interaktivní zobrazovač přispívá k vyšší míře názornosti, rychlejšímu pochopení a hlubšímu zapamatování dané informace.

Přínosy zapojení žáků:

  • lepší POROZUMĚNÍ a ZAPAMATOVÁNÍ předávané informace
  •  udržení POZORNOSTI pomocí vizualizace informací
  • posíleni INICIATIVY a MOTIVACE („bez zapojení není nadšení“)
  • získaní ZPĚTNÉ VAZBY a možnost ověření (změření) výsledků
  • posílení skupinové dynamiky pomocí společného SDÍLENÍ INFORMACÍ

 

Interaktivní tabule nebo displej jsou tedy stále důležitým prvkem školní třídy, protože umožňují učiteli řídit práci ve třídě a žákům zapojit se do výuky a spoluvytvářet samotnou vyučovací hodinu.