Svět práce se za poslední dva roky změnil a ukázal, že nikdy nebylo důležitější zaměřit se právě nyní na zkušenosti zaměstnanců.

Zaměstnanecká zkušenost a bezprostřední pracovní zážitek z vykonané práce ovlivňují budoucnost organizací způsobem, PROČ zaměstnanci CHTĚJÍ, NE ŽE POTŘEBUJÍ pracovat. Aby zaměstnanci opravdu chtěli spokojeně PRACOVAT musíte se soustřeďte a rozvíjet na tyto tři oblasti: (firemní kulturu a lidi, fyzický pracovní prostor/např. kanceláře a technologie). Tyto tři navzájem se prolínající oblasti vytvářejí funkční rovnici zaměstnanecké zkušenosti. 

 

#LIDÉ + #PROSTORY + #TECHNOLOGIE = ZAMĚSTNANECKÁ ZKUŠENOST/ZÁŽITEK 

 Kultura 

Všichni se snažíme naplňovat vlastní firemní kulturu. Někteří říkají, že kultura pramení z hodnot, postojů a poslání. Ostatní, že kulturu rozvíjí generální ředitel a vedoucí pracovníci. Firemní kultura je o účincích práce. Léky na předpis mohou mít vedlejší účinky, jako je nadváha, nevolnost či podráždění kůže. Podobně i práce své vedlejší účinky. Kultura je o vzájemných pocitech mezi zaměstnanci, o aktuální náladě jednotlivce nebo celého týmu, o tónech vřeči či osobním postoji. Někdy to lze těžko popsat, přesto se jedná o nejdůležitější prvek zaměstnanecké zkušenosti. Firemní kultura nás nabíjí nebo vysává, motivuje nebo odrazuje, posiluje nebo dusí. Všichni zažíváme firemní kulturu každým dnem, hodinou a minutou, ať už pozitivní nebo negativní. Firemní kultura je tvořena 40 % z celkové zaměstnanecké zkušenosti. 

Prostor 

Budoucnost fyzického pracovního prostoru bude mimořádně odlišný od toho, co jsme znali před několika měsíci. Kanceláře se stanou prostorem pro setkávání s kolegy, obchodními partnery nebo zákazníky, pro ad-hoc povídání, pro kreativní spolupráci v týmů a cross týmů i těch vzdálených, ale i pro soustředěnou individuální práci, a to vše v režimu absolutní FLEXIBILITY výběru či rezervace pracovního místa (od parkovacího stání, přes pracovní stůl, odpočinkovou zónu, zasedací místnost nebo prostor pro tvořivou skupinou spolupráci). Hlavním cílem bude vykonávat práci založenou na konkrétních činnostech/scénářích formou zážitků. Fyzický prostor je tvořen 30 % celkové zaměstnanecké zkušenosti/zážitku. 

Technologie 

Technologie jsou nástroje, které zaměstnanci používají k plnění svých úkolů a cílů. To zahrnuje vše od interních sociálních sítí, mobilních zařízení, počítačů až po videokonference či dílčí komunikační platformy (všechny aplikace, software a výukové nástroje). Technologie jsou centrálním nervovým systémem každé organizace. Většina úkolů, procesů, strategií a vizí souvisí sprací, které dnes nelze realizovat bez smysluplných technologií. Není proto těžké pochopit, proč jsou právě technologie důležitou součástí zaměstnanecké zkušenosti. Používáním zastaralých a špatně navržených technologií ztěžujeme zaměstnancům komunikaci, spolupráci, kreativitu či soustředěnou individuální práci a výrazně prodlužujeme dobu potřebnou k provedení úkolů, procesů, strategií a vizí... Technologie jsou tvořeny 30 % z celkové zaměstnanecké zkušenosti. 

Zaměstnanecká zkušenost 

Zaměstnanecká zkušenost na pracoviště znamená dlouhodobý vhled a vizi. Hlavním cílem je zlepšovat pracovní postupy a vztahy mezi lidmi. Zahrnuje skutečné poznání zaměstnanců a poskytuje zázemí na čem lidem opravdu záleží. Lidé se potřebují cítit bezpečně, potřebují vnímat podporu, rozvoj, ocenění a opravdový zájem. Zaměstnanci rozpoznají rozdíl mezi dočasnou výhodou, která je má přimět, aby pracovali více a lépe a skutečnou zaměstnaneckou zkušeností, která bere v úvahu jejich vnitřní motivaci a touhy. Zkušenosti zaměstnanců berou v úvahu všechny aspekty času zaměstnance v organizaci. Místo toho, abychom se soustředili pouze na dočasnou angažovanost zaměstnanců, je čas zaměřit se na zkušenosti zaměstnanců. Organizace si musí uvědomit do čeho má smysl investovat, a to nejen z pohledu financí, ale i vynaloženého času a lidského úsilí. Vstupujeme do světa neustálých změn, experimentů a ověřování. Většina organizací se dnes zaměřuje na jednu nebo dvě zmiňované oblasti, ale to je nedostačující. Komplexní strategie zaměstnanecké zkušenosti nebyla nikdy důležitější než právě dnes. 

Jaké pracovní zážitky a uživatelské zkušenosti vytváříte pro své zaměstnance? Přijďte se k nám INSPIROVAT, abyste poznali, jak lze vaši organizaci připravit na úspěch budoucnosti práce. Máme ověřeno, že vám můžeme poradit a inspirovat ve všech třech oblastech. Víme jak na to!