Budoucnost měníme právě teď. Budoucnost práce jsou inovace, produktivita a zkušenosti zaměstnanců.

Pandemie covid-19 vyvolala rychlé změny, které ovlivňují samotný výkon práce. Díky hybridnímu způsobu práce si uvědomujeme nejen, KDY, KDE a JAK pracujeme, ale také PROČ pracujeme (pro společnost, pro šéfa, pro lídra, pro tým, pro sebe-samého). Hledáme skutečný SMYSL práce!

S hybridním modelem souvisí míra FLEXIBILITY. Na jedné straně se říká nechme jednotlivce a týmy rozhodnout, jak, kde a kdy chtějí pracovat. Na druhé straně vznikají obavy z plně autonomní flexibility, protože se od přirozenosti mají lidé především fyzicky potkávat a spolupracovat. Vyžadujeme fyzický kontakt, jsme společenské bytosti, neobejdeme se bez sociální interakce, jsme komunikativní tvorové, potřebujeme se vidět a slyšet o to více než jen přes kameru. Jak tedy vybalancovat tyto dva rozdílné názory?

Flexibilita hybridní práce má výhody pro firmy, pro zaměstnance, pro týmy i pro celou společnost. Z pohledu firmy můžete zvýšit produktivitu a získat talentované lidi z různých míst odkudkoliv. Stanete se udržitelnější společností, protože snížíte počet dojíždění a náklady související s podnikáním. Z pohledu zaměstnance je zde velká příležitost, jak lépe zvládnout rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Lidé se mohou lépe starat o své děti, když to zrovna potřebují. Z pohledu společenství jde jednoznačně o snížení uhlíkových emisí. Přispějete, aby byly ulice méně přeplněné auty a hromadnou dopravou. Hybridní práce má řadu pozitivních dopadů v různých oblastech. Musíme však pochopit při jakých příležitostech, jak často a odkud potřebujeme udělat aktivity v off-line nebo on-line světě. Tyto pohledy jsou zásadní, abychom přehodnotili způsoby, jak organizujeme svou práci.

Budoucnost hybridní práce lze rozdělit na 2x2 kvadranty. PRÁCE NA DÁLKU odkudkoliv vs. PRÁCE V KANCELÁŘI X ASYNCHRONNÍ vs. SYNCHRONNÍ komunikace. Je potřeba najít nejlepší řešení ve všech čtyřech kvadrantech. Jak to udělat co nejlépe? Jak pomáhat lidem? Jak posilovat jejich komunikační dovednosti? Jak využívat nástroje, které si do firmy pořídíte?

Na začátku věnujte dostatek pozornosti, aby lidé měli k dispozici preferované PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, oblíbené KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE a požadované DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE. Následně vyhodnoťte nově vzniklé návyky, očekávání, přání, potřeby… Díky tomuto poznání můžete lépe navrhnout další pravidla OSOBNÍ/VIRTUÁLNÍ/HYBRIDNÍ (spolu) práce. Jde vlastně o vzájemné pochopení na úrovni firmy, skupiny, jednotlivce a společnosti.

Jestliže pochopíte souvislosti můžete přistoupit k otázce, jak moc toužíte být flexibilní a jaký zvolíte postoj jako firma. Např. zdali se rozhodnete pro jeden, dva nebo tři dny v týdnu práce odkudkoliv nebo jak nejlépe nastavíte společný den strávený v kanceláři. Poskytněte lidem VOLBU, OTEVŘENOST A DŮVĚRU. Když se zamyslíte nad výsledky z různých průzkumů, zjistíte, že na jedné straně chtějí lidé pracovat v kanceláři, ale podobně vyžadují práci mimo kancelář např. v prostředí home office nebo odkudkoliv. Prostě z místa, které jim nejlépe vyhovuje = EMOCIONÁLNĚ AGILNÍ PRACOVIŠTĚ.

PŘEMÝŠLEJTE nad poptávkou FLEXIBILITY. Proč lidé vyžadují pracovní FLEXIBILITU?Proč jsou ochotni změnit práci, když o možnost flexibility přijdou nebo jim nebude zcela vyhovovat? Otázka není zaměřená jen na požadavek práce z home office nebo odkudkoliv. Lidé chtějí stejně, ale trochu jinak (spolu) pracovat v kancelářském prostředí. To je paradox hybridní (spolu) práce. Mějme na paměti, že se nacházíme v bodě, kdy stále nemáme k dispozici dostatek informací a konkrétní stanoviska. Nyní se musíme soustředit na proaktivní EVANGELIZACI, INSPIRACI A ZMOCNÉNÍ každého leadera a jednotlivce, aby si sami definovali, co funguje s ohledem na kontext, čeho chtějí jako jednotlivci nebo týmy dosáhnout.

PŘÍKLAD: Pokud rozvíjíte tým pěti lidí, musíte pochopit jejich potřeby a přání, silné a slabé stránky v dovednostech a nastavit cestu vzdělanosti potřebnou k výkonu samotné práce. Každý z těchto pěti lidí má svůj vlastní životní a pracovní příběh. Každý z nich je zcela individuální, ale současně zcela rozdílný, a proto musíte poznat každého zvlášť. Někdo se musí starat o malé děti, někdo dojíždí do práce z větší vzdálenosti, někdo se lépe soustředí v prostředí, kde je zcela sám a někdo potřebuje pro individuální práci slyšet své kolegy a být jim nablízku.

Abyste správně identifikovali potřeby a přání musíte zdokonalovat nejhumánnější vlastnost, kterou máte vrozenou: umět se vcítit do někoho jiného a vidět svět, jak ho vidí ostatní, což je EMPATIE. Empatie zachycuje nejméně tři způsoby, jak se spojujeme s emocemi druhého. Jedním z nich je EMOČNÍ EMPATIE, která zprostředkovaně zachycuje pocity někoho jiného. KOGNITIVNÍ EMPATIE je schopnost pochopit perspektivu toho co cítí ostatní. A pak je vaší motivací zlepšit pohodu druhých EMPATICKÝ ZÁJEM neboli soucit k druhému. 

Musíme hluboce přemýšlet, co je, pro koho důležité ve spojení s posláním společnosti a posláním jednotlivce, jak z hlediska silných, tak slabých vazeb. Co znamenají SILNÉ a SLABÉ vazby?

Silnou vazbou v době pandemie covid-19 se staly ze dne na den komunikační platformy pro schůzky v Microsoft Teams, Cisco Webex Teams, Zoom nebo Google Meet, sdílení digitálního obsahu v Office 365, ale také e-mail nebo jakákoliv formální či neformální aplikace uvnitř týmu.

Slabou vazbou jsou fyzické sociální interakce, na které náhodně narážíme v kuchyňce, u výtahu, v neformální zóně, během procházky v kanceláři, na zastávce u autobusu nebo během setkání s lidmi, kteří jsou něčím zajímaví, inspirativní a se kterými potřebujeme vytvářet dlouhodobé vztahy.

ZDROJ: NEUROLEADERSHIP

Máte strach z hybridního způsobu práce? Hybridní způsob práce není hrozba, ale PŘÍLEŽITOST, jak dosáhnout dostatečné angažovanosti lidí v týmu. Velké věci dosáhnete, když dokážete spojit lidi, kteří naplno využívají svého potenciálu a svých schopností k tomu, aby se věci měnily. Jestliže nezískáte důvěru lidí, omezíte i vlastní možnosti ke změně. Život je plný skvělých příležitostí, ale platí to jen za předpokladu, že máte oči plně otevřené, uši, kterými nasloucháte a vnitřní sílu, která vás pohání kupředu k cíli. Budoucnost práce se nevrátí do doby z roku 2019, protože jsme pochopili, že můžeme být produktivní i na dálku.

V AV MEDIA SYSTEMS vytváříme a navrhujeme pracovní prostory, které definují „PROČ, JAK, CO, KDE, S KÝM A KDY “  podle nejnovějších trendů a požadavků práce podporující BEZPEČÍ, SVOBODU, FLEXIBILITU A ZÁŽITEK. V návrhu se řídíme požadavky a potřebami s behaviorálních, technologických a fyzických řešení za přispění kulturních, prostorových a technologických změn.

Autor článku: Jiří Plátek, Workplace Design Specialist, AV MEDIA SYSTEMS