Propojte školní výuku s návštěvou muzejní expozice

Jak zaujmout a nadchnout dnešní mladou generaci pro návštěvu vaší muzejní expozice? Představte jim  příběh prostřednictvím školní výuky. 

Jak tedy přenést příběh vaší muzejní expozice do školních lavic?

Ve spolupráci s našimi lektory, pedagogy základních a středních škol, zpracujeme DUMy (digitální učební materiály), se kterými učitelé a žáci pracují ve vyučovacích hodinách. Tyto DUMy jsou zpracovány tak, aby odpovídaly osnovám pro žáky základních a středích škol a zároveň obsahově navazovaly na téma expozice.

Nově na www.veskole.cz pod předmětem "škola v muzeu".