Nejlepší je mít všechny žáky ve třídě a normálně učit. Ale i bez pandemie se vždy najde nějaký dlouhodobě nepřítomný žák (onkologické diagnózy, těžké úrazy apod. či třeba dlouhodobý pobyt v zahraničí aj.). Dosud se musel učit sám doma a složitě látku dohánět. Online výuka otevřela nově možnosti zapojit takové děti do běžného vzdělávání.

Jak vytvořit co nejpřirozenější prostředí pro učitele i pro žáky? Otestovali jsme tzv. "Standard smíšené výuky" a s učiteli se scházeli po dobu dvou měsíců, abychom jim pomohli zavést tento "nový normál".

Ač napoprvé hodnotili takovou výuku jako velmi náročnou na přípravu, po pár odučených hodinách v jejich hodnocení klady a přínosy jednoznačně převládly. Shodli se, že cca po 1-2 týdnech se set stal běžnou součástí výuky. A nepřišlo jim to již tak pracné – zjistili, že v důsledku čas naopak ušetří, než kdyby museli učit "nadvakrát" žáky doma a pak distančně...

Za největší výhodu považují vyučující možnost volného pohybu po třídě a využití běžných pomůcek, které tam mají k dispozici (jak klasické interaktivní tabule, tak magnetické či bílé tabule, nástěnek, map, modelů apod.). Jednodušší bylo i sdílení učebních materiálů, mnohdy postačilo je promítat na tabuli, přiblížit ji a žáci viděli veškeré informace z tabule velmi čitelně. Odpadla tak nutnost digitalizace veškerých podkladů pro sdílení přes komunikační platformu.

Pohled ředitele

Mgr. Stanislav Skřička,

ředitel ZŠ a MŠ Bosonohy, Brno


Pohled zřizovatele

Jan Grois, MBA,

místostarosta města Znojma

člen Rady města Brna pro školství a sport

Mgr. Jaroslav Suchý

Bude kombinované vzdělávání běžné?
I MŠMT vidí, že úspěšná praxe distančního vzdělávání na řadě škol představuje námět na možné obohacení školního vzdělávání. Proto rozběhlo pokusné ověřování tzv. kombinovaného vzdělávání. Během následujícího školního roku bude pokračovat v ověřování možnosti organizace, obsahu a metod pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů, kdy využití kombinovaného vzdělávání může být pro žáka a jeho rodinu výhodnější než prezenční výuka.

Tedy de facto koncept a myšlenka našeho „Standardu smíšené výuky“. Zkušenosti pilotních škol potvrdily – a další se přidávají – že je to koncept funkční a krok správným směrem. Věříme, že možnost smíšené (či kombinované nebo hybridní) výuky se tak ve školách stane již běžnou záležitostí, nejen řešením online výuky vynucené mimořádnými okolnostmi. Ne jako nouzové řešení, ale v pozitivním smyslu jako příležitost a přirozené využití možností, které nám dnešní technologie poskytují, aby vzdělávání probíhalo pro všechny plynule. Vítejte v „novém školním normálu“.

Chcete podobné řešení?