Hlavní ambicí projektu "Standard distančního vzdělávání" je vytvoření uživatelsky jednoduchého prostředí pro učitele, příjemného a normálního školního prostředí pro žáky ve třídě i doma. Myšlenka hybridního vzdělávání není nová, ale již dávno vyzkoušená a funkční. Není také spojena pouze s Covid situací na školách. Máme školy, kde řešení funguje řadu let a je stále využíváno.

Již před více než pěti lety po nás občas ZŠ požadovaly řešení na zajištění výuky dlouhodobě nemocných – ve škole nepřítomných dětí (onkologické diagnózy, těžké úrazy apod.). Z těchto požadavků vzniklo funkční řešení, které popisujeme dále. Nemocné děti se mohly z domova díky tomuto řešení aktivně zapojit do výuky ve třídě. Během školního roku byly klasifikovány a úspěšně absolvovaly studijní ročník. Velká spokojenost byla na straně žáků (kontakt se žáky ve třídě, absence zameškaného učiva a nutnosti se učit vše najednou), učitelů (nebyla nutná výuka žáků navíc, vše probíhalo jako standardní výuka, celé řešení se jednoduše ovládalo) a i na straně rodičů (děkovné dopisy do škol, že umožnily takovou formu studia…). 

Aktuální situace ve školách (nyní jsou školy zcela zavřené, ale v budoucnu nastane nejčastěji situace, kdy je část žáků doma a část ve třídě – ať kvůli „virové hrozbě“ nebo již dříve zmíněným dlouhodobě nepřítomným žákům) požaduje zásadně se přizpůsobit této situaci a vytvořit ve školách kvalitní studijní prostředí pro žáky ve třídě/doma a pro učitele ve třídě/doma.

 

 

Vycházíme z aktuálních zkušeností ze škol a z diskusí v pracovní skupině, jejíž členy byli někteří ředitelé z Brna: 

 1. V průběhu jara a podzimu se ukázaly zásadní rozdíly v představě škol o distančním vzdělávání. To nás vedlo k potřebě definovat standard, který jej podstatným způsobem zkvalitní a sjednotí.
 2. Takový standard musí být jednoduchý z hlediska zapojení a ovládání pro učitele
 3. Vycházíme z předpokladu, že dnes již je každý učitel vybavený notebookem.
 4. Cílem je vytvořit také podmínky pro výuku jako by probíhala se všemi žáky ve třídě
 5. Musí to být mobilní řešení, aby měl učitel možnost vybavení převážet ze třídy do třídy. A také mobilita ve třídě samotné nabízí učiteli možnost umístit mobilní zařízení podle dispozice třídy nebo podle formy výuky, kterou chce v dané hodině realizovat.
 6. Učitel musí mít přehled o žácích doma a o jejich aktivním zapojení, soustředění na práci a porozumění
 7. Učitel musí mít možnost využívat takové digitální on-line nástroje, které umožní zapojit do výuky v reálném čase žáky doma i ve třídě
 8. Technické vybavení musí být pro školy cenově dostupné

Scénář výuky:

Učitel přijde do třídy se svým notebookem. Ve třídě je již připraveno mobilní řešení nebo jej učitel do třídy přiveze. Následně jednoduše připojí svůj notebook k mobilnímu řešení. A může začít učit, jak je běžně zvyklý. Kamera snímá učitele před katedrou, případně ji učitel může natočit tak, aby snímala část třídy nebo jeho práci na klasické keramické tabuli. 

Práci na interaktivní tabuli sdílí učitel se žáky doma přes MS Teams, Google Meet nebo CISCO Webex či Zoom.

Mikrofon soundbaru snímá učitele, případně i žáky, kteří jsou ve třídě. Učitel se může volně pohybovat kdekoliv po třídě a mikrofon jej snímá bez problémů. Mikrofon snímá i žáky ve třídě, takže jejich spolužáci doma je slyší.

Na velké obrazovce vidí učitel žáky doma, má s nimi vizuální kontakt, má přehled, zda pracují. Slyší je a může je vyzvat ke slovu. Pokud hovoří žák z domova, slyší jej celá třída z reproduktoru soundbaru. 

 

Mobilní řešení do třídy:

Mobilní stojan, na kterém je připevněn neinteraktivní zobrazovač o velikosti alespoň 65'' pro zobrazení tváří žáků, kteří se výuky účastní z domova. Součástí řešení je soundbar s prostorovým mikrofonem a kamerou umožňující zoom a motorický pohyb objektivu. Kamera snímá učitele před katedrou. Lze ji přednastavit do několika pohledů tak, aby uměla snímat učitele nebo plochu keramické tabule, případně rozhodnutím učitele zabere část třídy s žáky. Variabilita kamery je využitelná při různých formách výuky (frontální/skupinová práce a podobně). Takto navržené řešení má přípojné místo (HDMI + USB) s poličkou pro učitelský notebook/dokovací stanici. 

 

Proč mobilní řešení:

 • Učitel si dle aktuální potřeby (např. z těchto důvodů: prostorové možnosti třídy, přítomnost stávajícího vybavení AV a IT a propojení s mobilním řešením, všechny děti jsou doma, část dětí doma/část ve třídě, zamýšlená forma výuky) umístí mobilní řešení ve třídě dle své preference.
 • Škola si pořídí jen nutné množství mobilních zařízení dle svého uvážení/potřeby - rozvrh distančního vzdělávání si upraví oproti běžné prezenční výuce s ohledem na počet zařízení, kterými disponuje.
 • Zařízení lze využít kdykoliv jindy a jinak než jen v době virové pandemie (dítě dlouhodobě nemocné/po úrazu, střídavá péče rodičů, kdy např. jeden z rodičů žije v cizině a dítě tam do školy nedochází apod.). 
 • Mobilita zařízení je sama o sobě přidanou hodnotou navrženého řešení a umožňuje každému učiteli individuálně využít technologii způsobem, který je mu nejbližší.

 

Líbí se vám tato myšlenka a řešení a chtěli byste ho u vás ve škole?

Ve spolupráci s Asociací ředitelů základních škol, DigiKoalicí a dalšími zástupci státu máme snahu dostat tento standard do podmínek výzev z peněz EU v rámci nového projektového období. Již nyní však můžete téma diskutovat s mými regionálními zástupci a společně hledat finanční prostředky na pořízení tohoto vybavení. Vybavení jedné učebny vyjde zhruba na 100 tisíc za učebnu.

Zaujalo vás toto řešení? Kontaktujte svého regionálního obchodního konzultanta