Unikátní přírodní expozice spustila ostrý provoz

V minulém roce jsme vám přinesli reportáž ze slavnostního otevření Trezoru přírody v Horní Lidči, kde jsme realizovali multimediální expozici návštěvnického centra. V průběhu roku probíhal testovací provoz, který přivítal první návštěvníky, školní třídy i skupiny a zároveň probíhaly práce na přípravě výukových materiálů, na kterých se podíleli biologové i pedagogové. Tyto speciální výukové programy pro školy spustí v Horní Lidči od září a právě zaměření na výukové programy by mělo být jednou z hlavních náplní nové expozice. 

„Jde o to, že teoretickou výuku si žáci procvičí v lavicích a tady si své poznatky jakoby ověří v praxi, lépe si je prohloubí a zapamatují,“ nastínil starosta Josef Tkadlec s tím, že několik škol už tuto metodu vyzkoušelo a ohlasy jsou pozitivní.

Ostrý provoz celé expozice byl spuštěn v červnu letošního roku.  

„Doladili jsme poslední technické detaily a jsme rádi, že můžeme přivítat návštěvníky v denním režimu,“ zmínil starosta Horní Lidče Josef Tkadlec, který za celým projektem stojí. „Momentálně jsme ve fázi rozjezdu, nabízíme základní verzi prohlídky. Zároveň budeme pracovat na dalších vylepšeních, přidávat upomínkové předměty a podobně,“ doplnil.

Výhodou Trezoru přírody je, že se může postupně měnit jeho obsah. Prostor se tak může v budoucnu zaměřit na aktuální problémy, jako je například sucho, budoucnost velkých šelem nebo úskalí nadměrného turismu.

Navštivte nové webové stránky Trezoru přírody https://www.trezorprirody.cz/navsteva/

Zdroj: Holubec, Ondřej. iDNES.cz/kraje. [on-line] 7. srpna 2023. [Cit. 15.8.2023]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/trezor-prirody-horni-lidec-ostry-provoz-expozice-prirody.A230807_740578_zlin-zpravy_jfuk