Pokud doufáte, že "vyhrajete" s iniciativou návratu do kanceláře, budete se muset soustředit na "tři" níže uvedené strategie. Pokud nevyhrajete ve všech třech oblastech, téměř jistě to povede k "prohře".

Vytvořte pracovní prostředí, do kterého se budou lidé rádi vracet.

1. Účel pracoviště se změnil. 

Primární úlohou pracoviště není plnění úkolů, ale umožnit lidem setkávat se a spolupracovat. Prostor přidělený jednotlivci (pracovní stůl s počítačem je na ústupu), zatímco prostor pro setkávání a spolupráci bude hrát klíčovou roli a jeho význam a využití výrazně poroste "pracoviště jako místo pro setkávání".

Vítěznou strategií návratu do kanceláře je, že v plném rozsahu přijmeme změnu účelu pracoviště. Uznáme, že v dohledné budoucnosti (pravděpodobně v příštích třech až pěti letech) bude prioritou pracoviště pro "hybridní" spolupráci a setkávání, nikoli plnění úkolů.

Zasedací místnosti, jak formální, tak neformální, mají pro organizaci novou hodnotu. To platí mimo jiné o pracovních stolech určených pro individuální práci, které budeme sdílet s ostatními kolegy. Organizace, které změnu akceptují a současně jí lidem správně vysvětlí "vyhrají". Organizace, které změnu nepochopí si neudrží lidi, protože se budou cítit nespokojeni a ztratí smysl pro práci.

2. Rozpoznání nové dynamiky hybridních schůzek. 

Většina schůzek bude "hybridní". Pokud doufáte, že v úsilí o návrat do kanceláří zvítězíte, musíte být otevřeni inovacím a přizpůsobit se nové realitě. Co to znamená?

Před pandemií jsme cestovali na důležitá setkání. Cítili jsme potřebu být fyzicky v místnosti, abychom vyjádřili svůj názor a ovlivnili důležitá rozhodnutí. Dnes se centrum vlivu na setkáních posunulo do virtuálního prostředí, během kterých se vzdálení účastníci navzájem vidí a slyší a odpovídajícím způsobem komunikují. Při návrhu zasedacích místností klaďte důraz na celkový zážitek pro ty, kteří jsou v místnosti, ale i pro ty, kteří jsou vzdálení. Místnosti je potřeba vybavit takovými technologiemi, aby zaměstnanci měli pocit, že mají stejnou roli a míru zapojení při jakékoliv schůzce, které se účastní.

3. Zůstaňte flexibilní s očekáváním návratu do kanceláře. 

Víme, že mnoho znalostních pracovníků (a dalších) se nemůže dočkat návratu do kanceláří, ale jsou mezi nimi, kteří o návrat nemají velký zájem. Vaším úkolem je vyslat jasnou zprávu, návrat na pracoviště má smysl. Lidé, kteří se vracejí do kancelářských prostor, a to i na částečný úvazek, mají pozitivní dopad na inovace, řešení problémů a udržení pracovní síly. "Vítězství" dosáhnete jedině, když vedete a vysvětlujete lidem výhody návratu na pracoviště, nikoliv, že jim to nařizujete.

Komunikujte a zdůrazněte důležitost osobní spolupráce. Ujistěte se, že technologie na pracovišti jsou připraveny vyhovět novým potřebám a přáním stejně jako při práci z domu. Pokud budete podporovat spolupráci, lidé se sami rozhodnou pro návrat.

Nezapomeňte, že mezi pracovníky z řad Baby Boomers, Millennials a Gen Z jsou rozdíly, pokud jde o návrat do kanceláře. Většina Baby Boomers věří, že individuální práce je nejdůležitější. Naproti mladší generace cítí, že komunitní spolupráce v týmu je pro jejich další rozvoj klíčová. Miliony metrů čtverečných kancelářských prostor se musí přeměnit, aby vyhovovaly soustředěnému myšlení, kreativní spolupráci v týmu a aktivnímu zapojení vzdálených účastníků.

Snažte se re-designovat prostory na místa pro týmová setkávání, kreativní spolupráci a hluboké individuální přemýšlení. Návrat zpět do kanceláře "vyhrajete", když povedete lidi s nadšením a účelem.

mám zájem o více informací