Nová archeologická expozice vzniká ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Nová interaktivní expozice koncepčně navazuje na původní expozici "Cesta pravěkem..", která byla zničena povodní v roce 2002. Expozice je jakousi exkurzí dějinami věků, kdy je návštěvník vtažen do doby kamenné, bronzové, seznámí se s exponáty doby železné, ocitne se v době římské a putuje dál až do ranného středověku. 

"První myšlenka na vybudování nové archeologické interaktivní expozice se objevila nedlouho poté, kdy naše expozice původní (Cesta pravěkem k českému státu), situovaná v zámeckém přízemí, byla zničena ničivou povodní v roce 2002. Její obnova pro naše muzeum se tak bezprostředně poté stala aktuálním tématem a je téměř symbolické, že otevření expozice nové, nazvané Stopami věků, se uskuteční za symbolických 20 let. Cesta to tedy byla dlouhá,  ačkoliv nahlíženo optikou pravěku, to byl v podstatě jenom okamžik.

Nová expozice však kromě času našla i nové místo. Alternativou zámku se stal objekt původní stodoly, který nám svou světlo výškou umožnil expozici rozdělit do dvou samostatných, avšak vizuálně propojených celků. V přízemí je tak v měřítku 1:1 postaveno několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi. Na ochozové galerii jsou přestaveny sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů, vč. videomappingu u vybraných prezentací. Instalace je doplněna infokiosky s rozšířenou informační základnou, hravou linkou pro dětského návštěvníka, dětským koutkem i odpočinkovou zónou. Expozice tak návštěvníkovi nabídne propojení nejmodernějších technologií s velmi kvalitní edukativní a prezentační úrovní. Velkou zajímavostí i přínosem je jistě i skutečnost, že představiteli našich předků v různých etapách vývoje naší společnosti se staly známé osobnosti. V mladší a pozdní době kamenné se tak návštěvník potká s Ivou Pazderkovou, Aničkou Fialovou nebo Danem Bártou. V době bronzové se zase stane svědkem každodennosti V. Noida Bárty a Lucie Šteflové a zcela jistě propadne kouzlu obchodnického umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou se pak divák přenese do mladší doby římské, do příběhu o životě a smrti germánské aristokraty v podání Kamily Janovičové. 

Zajímavou perličkou je jistě i skutečnost, že ve spolupráci s o. p. s. Česká krajina se podařilo zajistit vytvoření preparátů praturů, tedy zvířat, která svým vzhledem a stavbou těla nejvíce odpovídají těm, které našim zemědělcům z pozdní doby kamenné tolik usnadnily dřinu při obdělávání půdy a získávání obživy."

Mgr. Jana Klementová
Zástupkyně ředitelky, ved. archeologického oddělení, kurátor
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

Součástí realizace byla i digitalizace jedinečné bronzové amfory, která byla uložena do země před více než 2800 lety. Jak probíhala digitalizace a mnohem více se dozvíte v následujícím videu. 

Slavnostní otevření expozice a  zahájení provozu je plánováno na 22. 4. 2022.

Chcete podobné řešení?