DATAVIS® je v Kraji Vysočina už několik let nedílnou součástí vzájemné komunikace a vyhledávaným nástrojem napříč organizacemi ve veřejné a státní správě. Na začátku roku 2013 se podařilo díky řešení DATAVIS propojit všechny krajské nemocnice, zdravotnickou záchrannou službu a jejich zřizovatele Kraj Vysočina

Videokonferencím se Kraj Vysočina začal intenzivně věnovat už před 4 lety, kdy se úspěšně zařadil mezi krajské úřady využívající pro svou práci řešení DATAVIS. Díky tomuto řešení se mohli zástupci jednotlivých krajů kvalitně vidět, slyšet a současně sdílet datové podklady, které jsou nezbytnou součástí diskusí, porad, školení, mimořádně svolaných jednání nebo krizových zasedání. Během těchto 4 let až do současnosti probíhala ojedinělá testovací videokonferenční spojení mezi Krajem Vysočina a jím zřizovanými nemocnicemi. Ověřovaly se možnosti, jak řešení DATAVIS komplexně rozšířit právě do zdravotnictví. Kraji Vysočina se díky provázanému a jednotnému řešení DATAVIS podařilo v jeden okamžik propojit všechny krajské nemocnice, zdravotnickou záchrannou službu a Fakultní nemocnici v Brně.

V takto vybudované infrastruktuře je velice jednoduché sdílet požadovaná data videokonferenční informace mezi nemocnicemi. Tyto nové možnosti posouvají potřeby a požadavky pro týmovou vědeckou spolupráci, jejíž členové jsou z různých vzdálených lokalit nebo jsou aktuálně na cestách či v zahraničí. Současně mohou vznikat mezioborové týmy, které podporují globální inspirace v celosvětovém měřítku. Součástí infrastruktury je i záznamový a streamovací server. Vzdálenou obrazovou komunikaci je možné díky řešení DATAVIS zaznamenávat a digitálně distribuovat mezi všemi zúčastněnými stranami nebo i mimo ně. 

Videokonference v Kraji Vysočina jsou propojeny s řídicí jednotkou v místnosti, která zajišťuje jednoduché a intuitivní řízení vzdálené komunikace. Stačí si zarezervovat DATAVIS se stal nedílnou součástí každodenní práce. Stačí si zarezervovat místnost a videokonferenční zařízení přes plánovacíkalendář v Outlooku. Po spojení může předsedající na krajském úřadě přidělovat slovo jednotlivým stranám, které se hlásí do diskuse. Takto je zajištěn plynulý a nerušený přenos potřebných informací.