A nebude to nuda? Rozhodně nebude! Návštěvníci Armádního muzea Žižkov mají možnost potěžkat si římský meč, vyzkoušet si helmu či zamířit mauserem. Brána muzea je otevřena všem, od těch nejmladších, co právě začali chodit a až po ty, kteří neodkládají svou hůl. Společně se vydávají na dobrodružnou cestu za poznáním.

Pro školní a jiné zájmové skupiny jsme připravili sadu vzdělávacích programů.

Mladší děti si na vlastní kůži vyzkouší práci kurátora, kdy popisují sbírkový předmět a zjišťují jeho příběh ve vzdělávacím programu Půjdem spolu do muzea. Víte, jak se lev do českého znaku dostal? Nejmladší návštěvnicí už to tuší a také ví, že Český lev se schovává v muzeu. Děti se v rámci vzdělávacího programu seznamují nejen s legendou o Bruncvíkovi, ale také s múzami, které obývají dům múz, tedy musaion. Děti během dobrodružné cesty muzeem objeví lva, který jim zanechává stopy. Pod symbolem lví tlapky se skrývají různé haptické předměty, vystřihovánky, zajímavosti a kvízy. Školní mládež se stává badateli, kteří sledují malé a velké dějiny prostřednictvím sbírkových předmětů a životních osudů konkrétních osob.

Stávají se na chvíli správci muzejních fondů a objevují příběh středověkých a novověkých helem během lektorovaných programů Na úsvitu českých dějin a Nový věk – věk bouří.  Zjišťují, co čekalo mladé muže a ženy po vypuknutí první světové války. Žáci se vydávají po stopách rakousko-uherského vojáka, francouzského nebo ruského legionáře, člena tělovýchovné jednoty Sokol anebo sledují dění v zázemí v Příběhu Velké války.

Vzdělávací program Jak jsem prožil/a druhou světovou válku na pozadí životních osudů osob, které jsou inspirovány skutečnými příběhy, seznamuje žáky s průběhem druhé světové války.

Dnes, stejně jako v minulosti, tolik potřebné umění kritického myšlení rozvíjí edukační program Obrazy nepřítele. Účastnici lekce se seznamují s metodami propagandy v období po roce 1948.  Všechny lekce pravidelně absolvují také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože kluky a holky z pátých tříd hodně zajímá období první a druhé světové války, připravili jsme pro ně dva nové vzdělávací programy Společně za legionáři a Po stopách parašutistů.

Nezapomněli jsme ani na starší žáky a studenty. Ti se mohou těšit na vzdělávací program Republika!, v rámci kterého se seznámí s osudy takzvané první republiky.

Více informací a možnost rezervace vzdělávacího programu naleznete na naší webové stránce www.vhu.cz v sekci Vzdělávací programy pro školy v Armádním muzeu Žižkov.

Výše zmíněné aktivity nejsou pouze pro děti, mějme na paměti známý citát dramatika G. B. Shawa: „Nepřestáváme si hrát proto, že jsme zestárli, ale stárneme proto, že jsme si přestali hrát.“ Nebojte se nahlédnout do skříněk se lví tlapou, vyzkoušejte si helmu, dejte si na záda prvoválečnou tornu nebo se jen vydejte na cestu bludištěm.

Šťastnou a hravou cestu za poznáním českých dějin přejí lektoři Vojenského historického ústavu Praha.  

Mgr. Barbora Kulihová, Vojenský historický ústav Praha