Projektová výzva je nyní otevřená a bude otevřená až do 30. 6. 2017. S ohledem na dobu trvání projektu, která je nastavena na 24 měsíců a v součinnosti s podmínkou, že termín ukončení realizace projektu musí být do 31. 8. 2019, jasně vyplývá, že nejzazší datum začátku realizace projektu je 1. 9. 2017.

Aktuální informace z MŠMT hovoří o nevelkém počtu doposud podaných žádostí. Což pro ty, co ještě žádost nepodali značí 2 věci:

 1. Může pomaleji pracovat systém ISKP14+
 2. Schvalování projektu se může prodloužit

Pokud ještě nemáte žádost podanou a jste ve fázi příprav, dovolte mi sdílet s Vámi praktické rady a poznatky, které by Vám cestu projektem mohli usnadnit:

 • Začněte Dotazníkem MAP
  (určuje povinnou šablonu pro Vaši školu).

 • Zvažte výběr vhodných šablon pro Vaši školu a nastudujte si všechny materiály pro výzvu na stránkách MŠMT.

 • Vyplňte si cvičně Kalkulačku indikátorů MŠMT, aby jste věděli maximální výšku dotace.

 • Pracujte se správným počtem dětí, který je uvedený na stránkách MŠMT u výzvy.

 • Udělejte si jednoduchou rozvahu projektu. Ať máte jasno ve Vašich možnostech. Peníze z tohoto projektu jsou pro Vás
  de-facto již předem schválené. Není škoda je nevyužít?

 • Poohlídněte se na trhu po plnění jednotlivých šablon. Pokud máte zájem o školního asistenta, při podání žádosti jej už musíte mít domluveného. Stejně tak oslovte okolní školy pro sdílení zkušeností, vyhledejte si možnosti pro vzdělávání vašich pedagogů.

 • Podání žádosti v prostředí ISKP14+. Správná funkčnost prostředí je závislá na několika faktorech. Můžete si zkusit vyplnit žádost na nečisto pomoci testovacího prostředí.
  Není zde zcela od věci doporučit dobrého konzultanta pro výběr šablon,  pro shodnocení  všech možností, které v sobě projekt nese, ať už se jedná o nákup pomůcek, personální vybavenost školy, vzdělávání pedagogického sboru či spolupráce s okolními školami a rodiči.

 • Prostudujte si pečlivě íručku pro uživatele.

 • Obstarejte si elektronický podpis a naučte se s ním pracovat. Každý statutární zástupce musí vlastnit platný elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát. Tento osobní certifikát
  se vydává na rok a nejpozději den před jeho vypršením platnosti jej můžete obnovit.

 • Připravte si všechny povinné přílohy.
  Pozor, nejedná se jen o ty, co jsou nahrané v žádosti!

 • Pokud jste škola zřízená dle §16 zák.č.561/2004 Sb, myslete na to, že máte omezený výběr šablon. Tuto informaci si raději ověřte ve své Zřizovací listině.

 • Věnujte čas vysvětlivkám a textu u jednotlivých indikátorů, abyste se nezavázali k číslům, které nezvládnete naplnit. Dbejte na provázanost indikátorů.

 • Nezapomeňte, že je nastaven 24 hodinový limit, tzv. bagatelní podpora, na vzdělávání u podpořených osob.

 • Zvažte zda máte připraven kvalitní skener, který zvládne skenovat několik stran a nebude vyžadovat Vaši spolupráci.  Hlavní důvodem je kompletní elektronická komunikace
  s řídícím organem (ŘO).
  Na druhou stranu odpadá odesílání poštou.

Pokud by Vám chyběla pomocná ruka, nemáte dostatek času,
ať už na podání žádosti, anebo celé administrace projektu, můžete se podívat na nabídku služeb administrace, kde naleznete podrobný popis toho, jak Vám AV MEDIA může s administrací projektu pomoci.